Instal·lació curs d83

Avui hem instal·lat un servidor Linkat, per la xarxa, a una màquina vmware.