sobre clonacio virtual altre vegada

Si jo tinc una màquina virtual hi puc instal:lar el partimaged perquè faci de servidora; però si vull fer funcionar el cd system rescue  en una altre màquina virtual per fer còpies d'una partició d'ella o restaurar particions a ella ( que estaran guardades prèviament a la màquina virtual servidora) o senzillament si vull fer un clonatge d'una màquina virtual dins d'una altre com s'explica en el d83  per instalacions "normals" ( no virtuals) no veig clar com fer-ho.
Esteve
Em contesto a mi mateix.
Quan la màquina virtual s'engega prems F2 i entres a la seva bios i fas que per defecte s'engegi el CDRom. Finalment si ja tens el servidor del partimage ( partimaged) actuant en un altre ordinador, col·loques el liveCD del sistemRescueCD. La màquina l'executa, configures l'entorn de la xarxa i connectes amb el servidor.

Esteve