fons del nucli

Dins de /usr/src hi tenim les fonts del nucli linux-2.6.5-7.244 però la versió instal·lada és 2.6.5-7.282. On podem trobar les fonts adequades. Aquestes que hi ha no permeten compilar els mòduls de vmware. Al efectuar less version dins de /proc obtinc Linux version 2.6.5-7.282-default.

Esteve
Hola Esteve,

A veure, entenc que ja tenies les fonts instal·lades i que hi ha hagut una actualització de nucli. En tot cas elimina el paquet de fonts i torna'l a instal·lar.


Jo tinc el nucli:  2.6.5-7.282-smp

i el directori /usr/src conté:

linux  linux-2.6.5-7.282  linux2.6.5-7.282-obj  linux-obj  packages

Que ja correspon amb la versió del nucli.


Joan de Gracia