altes massives

Quant intento instal.lar el que entenc són llibreries criptogràfiques de perl amb la instrucció perl -MCPAN -e ’shell’ rebo el missatge "Unrecognized character \xE2 at -e line 2"
Com a conseqüencia em falla l'escript transforma.pl amb l'error can't locate Crypt/passwdMD5

Esteve
Em contesto a mi mateix,  les cometes de 'shell' han de ser les de l'accent agut és a dir 'shell' i no les de l'apòstrof( símbol de sota de ?).
Esteve
Crec que valdria la pena tenir el fitxer transforma.pl, ja que una còpia del del manual, almenys a mí, m'ha produït errors com: Unrecognized character \xCB at ./transforma.pl line 15.
Esteve
Sorry,

Hola Esteve,

Te'l pots descarregar des de:

http://aeic.xtec.cat/descarregues/transforma.zip

D'altra banda, la recepta que hi ha al manual mostra com fer servir el repositori CPAN. Després d'haver-ho documentat es va aconseguir incorporar les biblioteques criptogràfiques en el repositori Linkat. Així a través d'OpenCarpet trobaràs els paquets:

perl-Crypt-PasswdMD5

Les dues opcions funcionen correctament.

Joan de Gracia
Parlant d'altes massives, s'ha pensat en el dia que s'hagin de fer baixes massives?
Hola,

Teniu tota la raó, modificant lleugerament l'script d'alta d'usuaris es pot fer un script de baixa massiva d'usuaris.


De fet s'ha de mirar la sintaxi de LDAP per fer les baixes.

Si heu examinat l'script hi ha una part que processa les cadenes de l'arxiu de text i hi ha una segona part que fa referència estricta a LDAP. Aquesta és la part que s'ha de modificar.

M'ho miro i faig una proposta

Joan de Gracia
Una pista per fer les baixes massives.

Per fer una baixa utilitzant la sintaxi LDIF es podria fer així:

ldapdelete -x -D "cn=Administrator,dc=intracentre" -W "uid=usuari,ou=people,dc=intracentre"

Ara bé si:

uid=usuari,ou=people,dc=intracentre

ho tenim dins d'un fitxer amb d'altres usuaris que s'han de donar de baixa

es podria constuir un fitxer de text que contingui

uid=usuari1,ou=people,dc=intracentre
uid=usuari2,ou=people,dc=intracentre
uid=usuari3,ou=people,dc=intracentre
uid=usuari4,ou=people,dc=intracentre

I la comanda anterior (ldapdelete) quedaria de la forma següent:

ldapdelete -x -D "cn=Administrator,dc=intracentre" -f baixa.ldif -W

on baixa.ldif és el fitxer que conté els usuaris per donar de baixa.

Demà intentaré fer la prova i us diré si ha funcionat.


Joan de Gracia
Suposant que funcioni, donarà de baixa els directoris?
Hola,

No, aquesta proposta el que fa és donar de baixa els usuaris a nivell de base de dades. S'ha de fer un script (pista: mireu l'script d'alta d'usuaris samba) que llegís els usuaris de l'arxiu de text i que fes un rm -rf /home/$usuari, on $usuari ha de ser la variable llegida del fitxer de text.

Hi posarem fil a l'agulla.


Joan de Gracia