Canvis de Gestor de finestres

A l'hora de fer una clonació s'ha canviat el gestor de finestres.
Com s'ha de fer per canviar la pantalla de benvinguda d'un ordinador que engega amb XDM per tal de què engegui amb GDM.

Salutacions

Em responc a mi mateix:
Ja l'he trobat cal editar el fitxer /etc/sysconfig/displaymanager =>la variable DISPLAYMANAGER="xdm", cal canviar per DISPLAYMANAGER="gdm"