Arrencada simultànea de diversos servidors

La primera jornada tinc previst generar per cada alumne (o gairabé tots) una imatge amb el Vmware. om que seran imatges de servidors totes seran iguals. Llavors quan sigui l'hora d'arrencar les imatges que succeirà si hi haurà 7 o 8 servidors tots iguals?
Hola Antoni,

Passarà primer que no tindràs xarxa per dos motius:

1- Tots tindran la mateixa IP
2- Si no canvies el nom de l'arxiu de la xarxa i li treus la MAC address no crec que et funcionin.


Joan