Error configuració LDAP

Hola.
Estic fent proves en un servidor de centre. He instal.lat Linkat 18, l'he pasat a servidor i he entrat al webmin per crear un usuari de prova LDAP. Fins aquí tot correcte. El problema és que al reiniciar l'equip he intentat entrar de nou i em dona error, és a dir, puc entrar al webmin, però en concret el mòdul "Usuaris i grups LDAP" em dona el següent error:
No s'ha pogut connectar amb el servidor LDAP al port 389: Expected 'PeerHost' at /usr/share/perl5/Net/LDAP.pm line 173. . Fes clic aquí per ajustar la configuració del mòdul.

Si vaig a veure aquest fitxer a la linia 173 tal i com diu el contingut és el següent:

164 $ldap->{net_ldap_socket} = $class->new(
165 PeerAddr => $host,
166 PeerPort => $port,
167 LocalAddr => $arg->{localaddr} || undef,
168 Proto => 'tcp',
169 Domain => $domain,
170 MultiHomed => $arg->{multihomed},
171 Timeout => defined $arg->{timeout}
172 ? $arg->{timeout}
173 : 120
174 ) or return undef;
175
176 $ldap->{net_ldap_host} = $host;
177 $ldap->{net_ldap_port} = $port;
178 }


He de dir que jo no he fet cap modificació al fitxer, així que és el contingut original del fitxer.
No sé quin és el proiblema ni que he de modificar, si algú em pot ajudar siusplau?

Gràcies.
Hola,

Pots verificar si el paquet slapd es troba instal·lat? Has tingut cap problema de manca de connexió a Internet amb l'equip?

Gràcies,


Joan de Gracia
Ja està solucionat. Vaig fer reinstal·lació del sistema i es va solucionar.
Moltes gràcies.
Ei Xavi,

Me n'alegro que s'hagi resolt. Segurament durant el procés d'instal·lació del servidor va haver-hi algun problema de connexió.

Gràcies per avisar-nos.

:-)


Joan de Gracia