Linkat 20.04- gedit: no deixa desar els canvis en els fitxers

Hola,
en treballar amb gedit em trobo que no em deixa desar els canvis que faig al fitxer. Em deixa desar-lo amb un altre nom, però si hi faig canvis posteriors, llavors tampoc em deixa desar-los.

Em surt el següent missatge:
No s'ha pogut desar el fitxer «/media/sf_HOST_FOLDER/…txt».
S'ha produït un error inesperat: S'ha produït un error en canviar el nom del fitxer temporal: El fitxer de text es troba ocupat.
Hola,


En efecte he pogut comprovar que no es pot modificar un fitxer desat al recurs compartit. Passa amb gedit però no pas amb libreoffice. Sembla un "bug" del VirtualBox a l'hora de gravar el fitxer amb els canvis.

De moment treballa en local (a dins de la màquina virtual) i copia els fitxers al recurs compartit de Windows. La idea és que aquest recurs compartit (que és la carpeta Documents de Windows) es desin els documents per si en algun moment la màquina virtual s'ha de restaurar.

Si avancem en aquest tema avisarem. El que sí que es va comprovar és que aquest recurs és de lectura/escriptura en aquest directori.

Merci per avisar,

Joan