Nova unitat de xarxa no apareix al Webmin

Hola.

He creat una nova unitat de xarxa amb el programa "Linkat nova unitat SAMBA" pero aquesta no apareix al Webmin, s'ha de fer alguna operacio extra perque apareixi?

Curiosament el grup SAMBA si que es veu.

Gracies
Hola Bruno,

L'eina linkat-nova-unitat crea un fitxer de configuració independent del smb.conf. Si accedeixes a través del webmin, veuràs que la darrera línia del fitxer smb.conf apareix una línia "include" i que apunta cap al fitxer creat:

include = /etc/samba/smb.conf.d/NOVA_UNITAT.conf

(a títol d'exemple, la unitat creada s'anomena NOVA_UNITAT i per tant el fitxer generat s'anomena NOVA_UNITAT.conf)


Per veure el contingut, només cal que accedeixis al fitxer .conf ja sigui des de consola (cat /etc/samba/smb.conf.d/NOVA_UNITAT.conf) o bé a través del navegador (caldrà que vagis al directori /etc/samba/smb.conf.d).

:-)


Joan