evaluació del framework

Hola a tots,

a continuació publico les característiques que es tindran en compte a l'hora d'evaluar el framework. Comenteu i afegiu les que us semblin oportunes.

salut!

Característiques a evaluar dels frameworks:

1 - Interactuar amb aplicacions gràfiques: Capacitat del framework d'interactuar amb les aplicacions gràfiques, és a dir, d'enviar events del teclat i del ratolí per a simular el comportament d'un usuari. En aquest apartat es tindrà en compte si es pot fer amb qualsevol aplicació gràfica o si hi ha alguna restricció.

2 - Interactuar amb aplicacions mode texte: Capacitat del framework d'interactuar amb aplicacions mode texte, és a dir, d'executar-les i d'enviar-los texte com si fos un usuari.

3 - Scripting: Pot afegir-se algun tipus d'scripting a les proves? Si és així en quin llenguatge?

4 - Resultats: Permet el framework mostrar resultats diguent quantes proves a passat o no? O només permet automatitzar el que fa l'usuari? Quin tipus de comprovacions es poden fer  per determinar els resultats?

5 - Gravar l'acció de l'usuari: Permet el framework gravar el què fa l'usuari per a després crear la prova? O s'ha de programar tot? Es pot modificar la gravació fàcilment?

6 - Format dels resultats : Si ens dóna resultats, ens els dona en un format estàndard?

7 - Format de les reproduccions/gravacions: És el format estàndard? Podem utilitzar-lo amb altres frameworks?

8 - Usabilitat: Pot una persona que no tingui coneixaments a nivell de programació utilitzar-lo?

9 - Suport/Comunitat: Tenim algun tipus de suport/comunitat?

10 - Maduresa: Quan fa que funciona? Amb quins altres projectes s'ha fet servir? En quina versió estan? Quina activitat tenen?

11 - Autors: Qui són els autors del framework? Són coneguts? Són empleats d'empreses conegudes? Són estudiants d'universtitats conegudes? etc..

12 - Independència de la resolució, tamany i tipus de lletra. És el framework independent d'aquestes caracaterístiques o pel contrari s'han de fer les proves amb un tamany de pantalla i  font concrets?

13- Documentació: Tenim documentació disponible?

14- Llenguatge de programació: En quin llenguatge s'ha programat?