WIFI gencat_ENS_EDU

Hola.

amb l'anterior xarxa wifi educat1x1 utilitzava la configuració de iface per configurar la xarxa wifi als equips amb linkat. D'aquesta forma, amb la clonació (fog) dels equips ja tenia la configuració en marxa i no era necessari configurar-ho a cada usuari de l'equip linkat.

Ara, amb la transformació al centre hem de connectar aquests equips a la nova wifi gencat_ENS_EDU, per ara amb el usuari/password que ens han donat.

Hi ha alguna forma de fer-ho també amb iface i d'aquesta forma afegir-ho a la maqueta i fer més ràpid el procés de configuració?

Gràcies!
Hola,

A veure si et funciona amb aquesta configuració:

auto $interface
iface $interface inet dhcp
wpa-driver $driver
wpa-key-mgmt WPA-EAP
wpa-ssid $SSID
wpa-username $user
wpa-password $pass

$driver=wpa_supplicant

Projecte Linkat
Hola de nou,

ja ho tinc, amb les següents instruccions ho he posat en marxa:

#Forçar que el nom de la interfície inal·làmbrica sigui wlan0

sudo nano /etc/default/grub


## Editar la següent linia:
GRUB_CMDLINE_LINUX="net.ifnames=0 biosdevname=0"

## Actualitzar el GRUB
sudo update-grub

## Reinciar l'equip

## Assegurar-se de tenir el paquet wpasupplicant instal·lat:
sudo apt-get install wpasupplicant

## Editar el fitxer d'interficies
sudo nano /etc/network/interfaces

## amb el següent contingut
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf


## Crear el fitxer de configuració

sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

## amb el següent contingut:

network={
ssid="gencat_ENS_EDU"
scan_ssid=1
key_mgmt=WPA-EAP
identity="el_vostre_usuari"
password="la_vostra_contrasenya"
eap=PEAP
phase1="peaplabel=0"
phase2="auth=MSCHAPV2"
}

## Reiniciar l'equip.Editat per josepribes el 10/Jul/2018 - 08:58.
Genial,

M'alegro que ho hagis aconseguit, segur que li serveix a més d'una persona aquesta aportació ;)

Salut.

Projecte Linkat