Cap usuari pot accedir a les subcarpetes

Tenim un servidor linkat 14 des del gener. Darrerament no deixa que a la carpeta SCAN (accés R/W per a profes i conserge) pugui accedir a les subcarpetes de cada professor. És a dir, no puc accedir als documents continguts per exemple a SCAN>profe1>exambio
Em diu que no tinc permís, ni com a super ni com a lnadmin ni coma profe ni com a conserge.

Ja he executat l'acció de restablir els permisos de xarxa i res.

Alguna solució?

Gràcies!

Jordi.Editat per jtordera el 05/Jul/2017 - 23:47.
Hola,

El programa per restablir els permisos només serveix pels directoris creats amb el configurador, la carpeta SCAN és una carpeta feta per vosaltres i el programa no sap quins permisos necessita.

Al fitxer /etc/samba/smb.conf es marca la configuració de les carpetes compartides, assegurat que la unitat SCAN té la mateixa configuració que la unitat P.

Code

[SCAN]
   comment = Professorat
   path = /srv/exports/SCAN
   read only = No
   writeable = Yes
   browseable = Yes
   guest ok = No
   printable = no
   write ok = true
   force create mode = 664
   force directory mode = 775
   force group = Professorat
   valid users = @Professorat
   create mask = 664
   vfs objects = recycle
   recycle:repository = /srv/exports/Paperera/Paperera_Unitat_SCAN
   recycle:exclude = *.tmp *.temp *.o
   recycle:versions = Yes
   recycle:keeptree = Yes
   recycle:touch = true


Per restablir els permisos et caldrà executar l'ordre següent:

Code

sudo chmod -R 775 /srv/exports/SCAN/*


Projecte Linkat
Hola Jordi,

T'he enviat un correu perquè parlem del problema que tens amb aquesta unitat. Pensa que quan vaig configurar aquesta unitat, la vaig fer idèntica a la unitat de Professorat, és a dir, a nivell de permisos, acls i paperera de reciclatge.

En tots cas et poses en contacte i parlem a veure on és el problema.

:)

Joan de Gracia