Linkat 16.04 com client de domini

Porto varies setmanes barallant-me per lligar equips Linkat 16.04 al domini LDAP del servidor Linkat.

Modificant i evitant varies coses he pogut lligar-lo, però no monta les /home, és a dir per les consoles virtuals puc validar-me però no monta la /home de l'usuari corresponent i naturalment, no s'inicia l'interficie gràfica.
Com puc sol.lucionar-ho?

Tècnic informàtc Preventiu per al Departament d'Ensenyament
Hola,

Tens documentat el procés en aquesta guia:
http://linkat.x…servei_autofs:

Quin error et surt?

Projecte Linkat
Bones,
gracies per la resposta Pablo,
ja ho he intentat però no funciona en 16.04. Sembla que hi han canvis en la versió 14.04 a la 16.04.

Tècnic informàtc Preventiu per al Departament d'Ensenyament
Hola,

És veritat que hi han coses diferents, però bàsicament has de vigilar amb el nom del domini i la IP del servidor, si no has afegit la IP del servidor com a DNS del client, has de configurar tot amb la IP del servidor.

Vaig a fer proves a veure si funciona.

Salut.

Projecte Linkat
Hola,

He configurat una Linkat edu 16.04 com a client de centre conra un servidor Linkat 14.04 i funciona el muntatge del /home.

Des del client amb un usuari administrador atura el servei autofs i torna a executar-lo per veure que està passant. Fes anar aquestes ordres:

Code

sudo service autofs stop
sudo automount -vf

Salut.

Projecte Linkat
He trobat el problema en el lightdm, tota la resta ho feia be, he aprofitat per canviar un parell de coses.
T'enganxo el script que he fet per passar-lo a cada màquina:

#Definim les constants de configuració (els valors depenen del centre)
echo "Quin és l'usuari administrador local?";
read SUPERUSER;
echo "Qin és la IP del servidor de domini?";
read IPSERVER;
echo "L'usuari és "$SUPERUSER "i la IP del servidor: " $IPSERVER;
echo "Si no es correcte pots cancelar amb les tecles CTRL+C";
echo "Continuem en 5 segons";
sleep 5;

echo "Continuem amb la instal.lació en 2 segons";
sleep 2;
clear;

apt-get update
apt-get install linkat-muntador-unitats -y

# modifiquem l'usuari principal

mkdir /home-local

usermod -g 100 -m -d /home-local/$SUPERUSER $SUPERUSER
groupdel $SUPERUSER

#Montem els recursos locals
echo "/home /etc/auto.homes --timeout 30" >> /etc/auto.master
echo "/mnt/.nfs /etc/auto.nfs --timeout 30" >> /etc/auto.master

#Montem els recursos en xarxa
echo "* -fstype=nfs,soft,intr $IPSERVER:/home/&" >> /etc/auto.homes

#Montem les untitats
#Primer les crearem el punt de montatge
mkdir -p /mnt/.nfs

#Ara definim el destí
echo "Professorat -fstype=nfs,soft,intr $IPSERVER:/srv/exports/P" >> /etc/auto.nfs
echo "Programari -fstype=nfs,soft,intr $IPSERVER:/srv/exports/S" >> /etc/auto.nfs
echo "Treball -fstype=nfs,soft,intr $IPSERVER:/srv/exports/T" >> /etc/auto.nfs
echo "Gestio -fstype=nfs,soft,intr $IPSERVER:/srv/exports/G" >> /etc/auto.nfs
echo "Multimedia -fstype=nfs,soft,intr $IPSERVER:/srv/exports/M" >> /etc/auto.nfs

#I creem els enllaços simbolics
ln -s /mnt/.nfs/Professorat /mnt/Servidor/.
ln -s /mnt/.nfs/Programari /mnt/Servidor/.
ln -s /mnt/.nfs/Treball /mnt/Servidor/.
ln -s /mnt/.nfs/Gestio /mnt/Servidor/.
ln -s /mnt/.nfs/Multimedia /mnt/Servidor/.

##Instal.lem i configurarem els serveis client LDAP ( atenció a ldap://IPSERVIDOR i a les caselles a marcar).
apt-get install -y libpam-ldapd libnss-ldapd nss-updatedb libnss-db nscd nslcd ldap-utils

pam-auth-update

#Editem el fitxer de sel.lecció d'usuari
echo "[SeatDefaults]" >> /etc/lightdm/lightdm.conf
echo "greeter-hide-users=true" >> /etc/lightdm/lightdm.conf
echo "greeter-show-manual-login=true" >> /etc/lightdm/lightdm.conf

#Asignem permissos de grups locals als nous usuaris de domini
echo "*;*;*;Al0000-2400;audio,cdrom,dialout,floppy" >> /etc/security/group.conf

# Crem el fitxer pel modul de grup PAM
echo "Name: activate /etc/security/group.conf" >> /usr/share/pam-configs/my_groups
echo "Default: yes" >> /usr/share/pam-configs/my_groups
echo "Priority: 900" >> /usr/share/pam-configs/my_groups
echo "Auth-Type: Primary" >> /usr/share/pam-configs/my_groups
echo "Auth:" >> /usr/share/pam-configs/my_groups
echo "Auth-Type: Primary" >> /usr/share/pam-configs/my_groups
echo " required pam_group.so use_first_pass" >> /usr/share/pam-configs/my_groups


# Activem el canvi:
pam-auth-update

/etc/init.d/nscd restart#I reiniciem:
reboot

Tècnic informàtc Preventiu per al Departament d'Ensenyament
M'ha faltat dir que cal fer primer:
mkdir /mnt/Servidor
D'aquesta manera puc aprofitar l'enllàç que crea l'instal.lador de les unitats en xarxa per montar-les.

Tècnic informàtc Preventiu per al Departament d'Ensenyament
Es curiós, només carrega els usuaris que previament s'han validat per terminal perque el lightdm no carrega l'usuari.

Tècnic informàtc Preventiu per al Departament d'Ensenyament
Fent
sudo automount -vf
sembla que no monta la /home, dona el missatge de
1 remaining in /home
Que pot ser?

Tècnic informàtc Preventiu per al Departament d'Ensenyament
Pabo disculpa, se que ha passat molt de temps des del post però ara estic segur que no monta res per autofs

Tècnic informàtc Preventiu per al Departament d'Ensenyament
M'agradaria enviar-te el resultat del automount -vf
http://kikevilc…dex.php/f/6682

En dues setmanes tornaré al centre i m'agradaria migrar a 16.04.

Gracies.

Tècnic informàtc Preventiu per al Departament d'Ensenyament
Hola,

El paquet linkat-muntador-unitats serveix per muntar les unitats en una màquina autònoma. Si el que vols és crear un client d'aula, no cal instal·lar aquest paquet.

Al fitxer /etc/auto.master ja tens afegides les següents línies? No veig que el teu script ho faci.

Code

/home  /etc/auto.homes --timeout 30
/mnt/.nfs  /etc/auto.nfs --timeout 30


També veig que falta crear el directori següent:
mkdir -p /mnt/.nfs

Revisa la documentació de la WikiLinkat
http://linkat.x…nkat_edu_14.04

Salut.

Projecte Linkat
Instal.lo el linkat-muntador-unitats perque així instal.la automaticament les dependencies que utilitza com samba i automount.
Si que tinc aquestes linies en /etc/auto.master.
I si que creo el faig el mkdir -p /mnt/.nfs, justament després de crear el fitxer /etc/auto.homes.

He continuant fent proves i amb l'usuari local ( en el meu cas suport ) si que puc montar les carpetes manualment ( smb://192.168.0.240 o sftp://192.168.0.240 ).

Continuaré barallant-me i provaré de montar-lo via /etc/fstab.

Tècnic informàtc Preventiu per al Departament d'Ensenyament
Hola Kike,


Jo separaria les dues coses, és a dir el model basat en ldap+nfs i el muntador d'unitats (samba). Corresponen a dos models diferents. Si vols usuaris específics, utilitza el model ldap+nfs que tens documentat a:

http://linkat.x…nkat_edu_16.04

i si vols utilitzar usuaris genèrics, utilitza el muntador d'unitats:

http://linkat.x…nkat_edu_14.04


Les dues receptes funcionen correctament. L'entorn de proves és estació de treball Linkat edu 16.04 i el servidor és un Linkat edu 14.04. Tant el client com el servidor es troben actualitzats.Joan de Gracia
He fet la instal.lació neta, he lligat l'equip al domini segons el model d'aula ( no el muntador d'unitats per evitar possibles problemes amb /etc/auto.master) i continuo igual. Tot i així he fet una prova, no montar la /home per autofs sino que la monte localment afegint a:
/etc/pam.d/common-session
la següent linia al final:
session required pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel umask=077

Així si que puc iniciar sessió però clar està, necessio les unitats que no es monten. Segur que no he de tocar res al servidor?

Tècnic informàtc Preventiu per al Departament d'Ensenyament
Hola Kike,

La recepta a nivell de client ldap+nfs de la 16.04 l'hem revisada i funciona correctament per la qual cosa em fa pensar que el problema el podries tenir a nivell de servidor Linkat. Hauries de comprovar que el servei nfs i el servei ldap del servidor de centre Linkat edu 14.04 estiguin treballant correctament.


Joan de Gracia
Jo també ho penso però els clients 14.04 es connecten a la perfecció, només em passa en els clients 16.04.

Tècnic informàtc Preventiu per al Departament d'Ensenyament
Hola de nou,

Has trobat alguna dificultat a l'hora de seguir la recepta per muntar el model d'aula? T'ho dic perquè si segueixes pas a pas la recepta el model d'aula funciona bé.


Joan
Bona tarde Joan, si, continuo igual, acabo de fer una instal.lació neta i fet, pas per pas, tot el que surt a la wikilinkat però continuo amb el mateix problema, no monta per nfs ni la home ni les comparticions mentres que si que accepta els usuaris ldap.
Obviament deu ser problema del servidor ( ja ho provat en dos linkatEdu 14.04 server ) però no se com identificar-ho, a part que els clients LinkatEdu 14.04 si que es lliguen i validen perfectament.

Necessitaria ajuda perque el dimecres i el dijous tarde tinc la intenció d'actualitzar un centre.

Tècnic informàtc Preventiu per al Departament d'Ensenyament
Disculpeu però afegeixo un parell de coses mes:
Al servidor he revisat /etc/exports
/home/ *(rw,no_root_squash,sync,no_subtree_check)
/srv/exports/P *(rw,root_squash,sync,no_subtree_check)
/srv/exports/M *(rw,root_squash,sync,no_subtree_check)
/srv/exports/S *(rw,root_squash,sync,no_subtree_check)
/srv/exports/G *(rw,root_squash,sync,no_subtree_check)
/srv/exports/T *(rw,all_squash,sync,no_subtree_check)


Actualitzo amb:
suport@servidor:~⟫ sudo exportfs -rv
exporting *:/srv/exports/T
exporting *:/srv/exports/G
exporting *:/srv/exports/S
exporting *:/srv/exports/M
exporting *:/srv/exports/P
exporting *:/home

I al client:
showmount -e 192.168.1.240
Export list for 192.168.1.240:
/srv/exports/T *
/srv/exports/G *
/srv/exports/S *
/srv/exports/M *
/srv/exports/P *
/home *


Però si monto manualment:
sudo mount -v 192.168.1.240:/srv/exports/T /mnt/.nfs

mount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.1.240:/srv/exports/TCoincideixo que es problema de nfs + ldap, si no es molta molèstia, i savent que soc una mica pesat, hi ha cap manera que algú pugue fer un remot?

Salut.

Tècnic informàtc Preventiu per al Departament d'Ensenyament
Hola,

El servidor de centre es va configurar amb la ip 192.168.1.240 en el moment de llençar l'script?

Bé, crec que hauries de verificar si el servei nfs al servidor es troba en marxa. També mira l'estat del servei ldap (si està en marxa o no).

Finalment, mira si el servidor té prou espai disponible.

Joan de Gracia
La IP 192.168.1.240 és d'un segón servidor que també m'he trobat el problema.
El servei NFS i LDAP estàn aixecats.
Els clients 14.04 funcionen be, només em passa amb els clients 16.04.

Tècnic informàtc Preventiu per al Departament d'Ensenyament
Bones, em dono resposta jo mateix, trobades les sol.lucions a tots dos servidors.
1 - El problema de muntatge d'usuaris es donaba en treballar el mateix usuari en dues versions diferents de linkat ( 14.04 o 16.04) Ho he sol.lucionat eliminat l'automontatge de la /home i ficant-la com una "unitat" més en el /mnt/.nfs, d'aquesta manera l'usuari sempre carregarà el perfil per defecte de la màquina i tindrà l'opció de carregar l'usuri, així com en windows seria la unitat U:

2 - el segón problema de càrrega de nfs ho he sol.lucionat en el fitxer: /etc/idmapd.conf ficant en la linia Domain a intracentre ( o el domini que correspongue ).

Ara que m'he familiaritzat en ldap i nfs a la força estic preparant un servidor basat en 16.04 per ara l'estiu...

Salut.

Tècnic informàtc Preventiu per al Departament d'Ensenyament
Al final he trobat una sol.lució salomònica, les "unitats de xarxa" les monto per NFS i el "/home" per fstab i funciona perfectament. Per si de cas m'ho he documetat:
https://mainkiv…_NFS_per_FSTAB

Moltes gràcies igualment, per cert, excel.lent feina amb l'onlyoffice, porto setmanes barallant-me per fer-lo servir a casa amb el NextCloud i sempre em "peta" el postgresql.

Tècnic informàtc Preventiu per al Departament d'Ensenyament