Instal·lació d'impresora Konica Minolta

Bona tarda.

Tinc que afegir una impressora de xarxa (KONICA MINOLTA C652 Series) a una maqueta amb LINKAT 14.04.
En principi sembla ser que l'aparell s'ha instal·lat correctament, amb els drivers proveïts pel manufacturant, però al intentar afegir-li treballs, aquesta em retorna un error, tal i com apareix a /var/log/cups/error_log

Code

D [26/Oct/2016:16:56:11 +0200] [Job 2] Backend returned status 1 (failed)
D [26/Oct/2016:16:56:11 +0200] [Job 2] time-at-completed=1477493771
D [26/Oct/2016:16:56:11 +0200] [Job 2] end of messages
D [26/Oct/2016:16:56:11 +0200] [Job 2] printer-state=3(idle)
D [26/Oct/2016:16:56:11 +0200] [Job 2] printer-state-message="Error writing spool: NT_STATUS_INVALID_NETWORK_RESPONSE"
D [26/Oct/2016:16:56:11 +0200] [Job 2] printer-state-reasons=none


Investigant una mica, sembla ser un problema relacionat amb Samba, però no hem sabut trobar una solució al problema.
La versió de samba que tenim a la maqueta és la següent.

Code

tecnic@PC-blau:~$ samba --version
Version 4.3.11-Ubuntu


Saluts cordials, Sergi Ariño Miró
Hola,

Prova a configurar la impressora amb el Protocol d'impressió per Internet (IPP) des del menú Aplicacions / Eines del sistema / Paràmetres del sistema / Impressores

També pots configurar les impressores des d'aquesta URL:
http://localhost:631/

Fes servir un altra protocol que no sigui el SAMBA.

Salut.

Projecte Linkat
Hola,

Tot i que la sol·lució proposada funciona, té la particularitat que l'impressora es queda constantment amb un estat d'error al llençar un treball d'impressió. Addicionalment, sembla ser que els treballs fallats es tornen a reintentar, el que provoca que fins que no es cancel·la el treball, l'impressora va repetint indefinidament copies del mateix document, tot i haver-li especificat al apartat de pol·lítiques de la configuració del aparell que interrompi el treball en cas d'error.

Als logs d'error es mostra el següent:

Code

W [27/Oct/2016:15:45:14 +0200] CreateProfile failed: org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown:The name org.freedesktop.ColorManager was not provided by any .service files
W [27/Oct/2016:15:45:14 +0200] CreateProfile failed: org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown:The name org.freedesktop.ColorManager was not provided by any .service files
W [27/Oct/2016:15:45:14 +0200] CreateDevice failed: org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown:The name org.freedesktop.ColorManager was not provided by any .service files
E [27/Oct/2016:15:46:18 +0200] [Job 6] No es pot obtenir l'estat de la impressora.
E [27/Oct/2016:15:47:27 +0200] [Job 7] No es pot obtenir l'
estat de la impressora.
E [27/Oct/2016:15:48:37 +0200] [Job 7] No es pot obtenir l'estat de la impressora.
E [27/Oct/2016:15:49:47 +0200] [Job 7] No es pot obtenir l'
estat de la impressora.
E [27/Oct/2016:15:50:56 +0200] [Job 7] No es pot obtenir l'estat de la impressora.
E [27/Oct/2016:15:52:05 +0200] [Job 7] No es pot obtenir l'
estat de la impressora.
E [27/Oct/2016:15:53:15 +0200] [Job 7] No es pot obtenir l'estat de la impressora.
E [27/Oct/2016:15:54:24 +0200] [Job 7] No es pot obtenir l'
estat de la impressora.
E [27/Oct/2016:15:55:33 +0200] [Job 7] No es pot obtenir l'estat de la impressora.
E [27/Oct/2016:15:56:52 +0200] [Job 7] No es pot obtenir l'
estat de la impressora.
E [27/Oct/2016:15:58:01 +0200] [Job 7] No es pot obtenir l'estat de la impressora.


Saluts cordials, Sergi Ariño Miró
Hola,

Mira que dins del fitxer /etc/init/cups.conf no tinguis cap línia que faci referència a avahi-daemon:

Code

and started avahi-daemon


El fitxer hauria de començar de la següent forma:

Code

# cups - CUPS Printing spooler and server

description     "CUPS printing spooler/server"
author          "Michael Sweet <msweet@apple.com>"

start on (filesystem
          and (started dbus or runlevel [2345]))
stop on runlevel [016]


Si has hagut de modificar el fitxer has de reiniciar el servei o l'ordinador per establir el canvi.

També pots provar a connectar la impressora fent servir l'opció "AppSocket/HP JetDirect" en impressora de xarxa i afegint la IP de la Impressora.

A veure si acaba de funcionar bé.

Salut.

Projecte Linkat
Hola,

Al arxiu /etc/init/cups.conf no hi ha cap referencia a avahi-daemon, i el fitxer conté les mateixes linies que les que has mostrat.
Pel que fa amb el protocol appsocket, ho hem provat i ens hem trobat que tot i requerir una autenticació per par del usuari a l'hora d'imprimir, el document a imprimir s'accepta i es completa, segons els logs de cups, però no s'imprimeix cap document a l'impressora en qüestió.

Code

localhost - - [03/Nov/2016:17:40:29 +0100] "POST /printers/KONICA-MINOLTA-C652SeriesPS-P HTTP/1.1" 401 236 Create-Job successful-ok
localhost - blau [03/Nov/2016:17:40:29 +0100] "POST /printers/KONICA-MINOLTA-C652SeriesPS-P HTTP/1.1" 200 236 Create-Job successful-ok
localhost - blau [03/Nov/2016:17:40:29 +0100] "POST /printers/KONICA-MINOLTA-C652SeriesPS-P HTTP/1.1" 200 73550 Send-Document successful-ok
localhost - - [03/Nov/2016:17:40:40 +0100] "POST / HTTP/1.1" 200 252 Create-Printer-Subscriptions successful-ok
localhost - - [03/Nov/2016:17:40:44 +0100] "POST / HTTP/1.1" 200 341 Create-Printer-Subscriptions successful-ok
localhost - - [03/Nov/2016:17:40:44 +0100] "POST / HTTP/1.1" 200 341 Create-Printer-Subscriptions successful-ok
localhost - - [03/Nov/2016:17:40:48 +0100] "POST / HTTP/1.1" 200 152 Cancel-Subscription successful-ok
localhost - - [03/Nov/2016:17:40:48 +0100] "POST / HTTP/1.1" 200 152 Cancel-Subscription successful-ok


Després, segur que no cal fer servir el protocol samba? Actualment al centre tenim un Windows server.

Saluts cordials, Sergi Ariño Miró
Hola,

Només seria obligatori el protocol SAMBA si la impressora es troba connectada físicament a un servidor Windows, però entenc que la impressora es connecta a la xarxa de forma autònoma, no? Per tant disposa de diferents protocols de xarxa.

Ara que em comentes que teniu un servidor Windows potser et serveix aquesta guia on tenim documentat una forma de connectar una impressora no compatible amb Linux:
http://linkat.x…no_compatibles

A veure si ho aconseguim.

Salut.

Projecte Linkat