comunicació entre xarxes

Tinc una impressora connectada al servidor de terminals lleugers (192.168.10.225) per usb donat que té la tarja de xarxa espatllada. Puc accedir des de les ip (192.168.0.*) on esta el servidor a la IP 192.168.0.240, però no puc accedir des de la xarxa docent amb ip 192.168.130.* que va amb DHCP, he provat amb un ping i no arribo a la xarxa dels terminals lleugers. Com es pot solucionar?
Merci.
Hola,

Veig que tens un problema d'enrutament. Entenc que la porta de sortida que té assignat el servidor de terminals lleugers és la 192.168.0.1. Aquesta IP correspon al router de Fibra Òptica o bé al R0SC0 (en funció del tipus de centre). Bé, tant el router de FO com el R0SC0 han de tenir les rutes definides per retornar el trànsit des del servidor LTSP cap a la xarxa docent 192.168.130.x.

Entenc que des de la xarxa 192.168.130.x es pot accedir al servidor de centre 192.168.0.240 oi? Ho dic perquè d'aquesta manera verifiquem que l'enrutament a nivell de R0SC0 o bé de router de FO està ben definit.

Si m'ho confirmes passaríem a revisar la configuració del servei d'impressió (CUPS) del servidor LTSP.

:)


Joan de Gracia
SERVIDOR LSTP:

super@LTSP-225:~$ ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:24:81:1a:04:0b
inet addr:192.168.0.225 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::224:81ff:fe1a:40b/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:22700170 errors:0 dropped:16 overruns:0 frame:0
TX packets:15227396 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:22997437291 (22.9 GB) TX bytes:3417143093 (3.4 GB)
Interrupt:19 Memory:f1100000-f1120000

eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1b:21:33:22:35
inet addr:192.168.10.1 Bcast:192.168.10.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::21b:21ff:fe33:2235/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:247873341 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:844269948 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:81234325572 (81.2 GB) TX bytes:1071929939546 (1.0 TB)
Interrupt:16 Memory:f0980000-f09a0000

lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:230297004 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:230297004 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:1022575732018 (1.0 TB) TX bytes:1022575732018 (1.0 TB)

El problema es que des de la xarxa docent(wifi) no puc accdir a cap equip de la xarxa (192.168.10.*) terminals lleugers i per tant no puc imprimir a l'impressora que esta connectada al servidor de terminals. Però des de la xarxa (192.168.0.*) si que arribo.
Veig que des d'una linkat 14.4 si que puc accedir. Vaig a comprovar això perquè des d'un altre portatil amb linkat 12.4 no m'anava. Una altra cosa és que estic en un altre espai i el hub de la wifi és diferent. Vaig a comprovar tot això i et dic alguna cosa