Tarja wifi rtl8723be

Hola,

Tenim un portàtil que porta una tarja wifi rtl8723be, i no aconseguim fer-la anar.
Per instal.lar-la, hem seguit els passos que posa a la web: http://www.dedo…y-realtek.html canviant l'adreça de gib per la nova carpeta rtlwifi_new (https://github.com/lwfinger/rtlwifi_new), però res.
Pareix que tot hagi de funcionar bé, perquè no surt cap error en compilar o instal.lar els drivers seguint les sintaxis que es mostren en la web inicial, però segueix sense mostrar cap connexió wifi, tot i permetre activar i desactivar la xarxa sense fil, des de l'icona de connexions de xarxa.
Què pot passar? Annexo a continuació la informació que surt al terminal, amb es ordres lspci i amb modinfo.

Moltes gràcies!--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

profe@HP-Pavilion2:~$ lspci -vv
00:00.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 1422
Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 2263
Control: I/O- Mem- BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0

00:00.2 IOMMU: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 1423
Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 2263
Control: I/O- Mem- BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0
Interrupt: pin A routed to IRQ 24
Capabilities: <access denied>

00:01.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Kaveri (prog-if 00 [VGA controller])
Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 2263
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
Interrupt: pin A routed to IRQ 50
Region 0: Memory at a0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
Region 2: Memory at c0800000 (64-bit, prefetchable) [size=8M]
Region 4: I/O ports at f000 [size=256]
Region 5: Memory at feb00000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256K]
Expansion ROM at feb40000 [disabled] [size=128K]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: fglrx_pci

00:01.1 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Device 1308
Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 2263
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
Interrupt: pin B routed to IRQ 46
Region 0: Memory at feb64000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: snd_hda_intel

00:02.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 1424
Control: I/O- Mem- BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-

00:02.1 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 1425 (prog-if 00 [Normal decode])
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
I/O behind bridge: 0000e000-0000efff
Memory behind bridge: fea00000-feafffff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000b0000000-00000000c01fffff
Secondary status: 66MHz- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort+ <SERR- <PERR-
BridgeCtl: Parity- SERR- NoISA- VGA- MAbort- >Reset- FastB2B-
PriDiscTmr- SecDiscTmr- DiscTmrStat- DiscTmrSERREn-
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: pcieport

00:03.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 1424
Control: I/O- Mem- BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-

00:03.1 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 1426 (prog-if 00 [Normal decode])
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=0
I/O behind bridge: 0000d000-0000dfff
Memory behind bridge: fe900000-fe9fffff
Secondary status: 66MHz- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- <SERR- <PERR-
BridgeCtl: Parity- SERR- NoISA- VGA- MAbort- >Reset- FastB2B-
PriDiscTmr- SecDiscTmr- DiscTmrStat- DiscTmrSERREn-
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: pcieport

00:03.2 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 1426 (prog-if 00 [Normal decode])
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
Bus: primary=00, secondary=03, subordinate=03, sec-latency=0
I/O behind bridge: 0000c000-0000cfff
Memory behind bridge: fe800000-fe8fffff
Secondary status: 66MHz- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- <SERR- <PERR-
BridgeCtl: Parity- SERR- NoISA- VGA- MAbort- >Reset- FastB2B-
PriDiscTmr- SecDiscTmr- DiscTmrStat- DiscTmrSERREn-
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: pcieport

00:03.3 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 1426 (prog-if 00 [Normal decode])
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
Bus: primary=00, secondary=04, subordinate=04, sec-latency=0
Memory behind bridge: fe700000-fe7fffff
Secondary status: 66MHz- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- <SERR- <PERR-
BridgeCtl: Parity- SERR- NoISA- VGA- MAbort- >Reset- FastB2B-
PriDiscTmr- SecDiscTmr- DiscTmrStat- DiscTmrSERREn-
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: pcieport

00:03.4 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 1426 (prog-if 00 [Normal decode])
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
Bus: primary=00, secondary=05, subordinate=07, sec-latency=0
I/O behind bridge: 0000b000-0000bfff
Memory behind bridge: fe600000-fe6fffff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000c1000000-00000000d0ffffff
Secondary status: 66MHz- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- <SERR- <PERR-
BridgeCtl: Parity- SERR- NoISA- VGA- MAbort- >Reset- FastB2B-
PriDiscTmr- SecDiscTmr- DiscTmrStat- DiscTmrSERREn-
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: pcieport

00:04.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 1424
Control: I/O- Mem- BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-

00:10.0 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB XHCI Controller (rev 09) (prog-if 30 [XHCI])
Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 2263
Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
Interrupt: pin A routed to IRQ 18
Region 0: Memory at feb6a000 (64-bit, non-prefetchable) [size=8K]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: xhci_hcd

00:10.1 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB XHCI Controller (rev 09) (prog-if 30 [XHCI])
Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 2263
Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
Interrupt: pin B routed to IRQ 17
Region 0: Memory at feb68000 (64-bit, non-prefetchable) [size=8K]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: xhci_hcd

00:11.0 SATA controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SATA Controller [AHCI mode] (rev 40) (prog-if 01 [AHCI 1.0])
Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 2263
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
Status: Cap+ 66MHz+ UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx+
Latency: 32
Interrupt: pin A routed to IRQ 41
Region 0: I/O ports at f190 [size=8]
Region 1: I/O ports at f180 [size=4]
Region 2: I/O ports at f170 [size=8]
Region 3: I/O ports at f160 [size=4]
Region 4: I/O ports at f150 [size=16]
Region 5: Memory at feb71000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: ahci

00:12.0 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB OHCI Controller (rev 11) (prog-if 10 [OHCI])
Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 2263
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap- 66MHz+ UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 32, Cache Line Size: 64 bytes
Interrupt: pin A routed to IRQ 18
Region 0: Memory at feb70000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Kernel driver in use: ohci-pci

00:12.2 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB EHCI Controller (rev 11) (prog-if 20 [EHCI])
Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 2263
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV+ VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz+ UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 32, Cache Line Size: 64 bytes
Interrupt: pin B routed to IRQ 17
Region 0: Memory at feb6f000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: ehci-pci

00:13.0 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB OHCI Controller (rev 11) (prog-if 10 [OHCI])
Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 2263
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap- 66MHz+ UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 32, Cache Line Size: 64 bytes
Interrupt: pin A routed to IRQ 18
Region 0: Memory at feb6e000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Kernel driver in use: ohci-pci

00:13.2 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB EHCI Controller (rev 11) (prog-if 20 [EHCI])
Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 2263
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV+ VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz+ UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 32, Cache Line Size: 64 bytes
Interrupt: pin B routed to IRQ 17
Region 0: Memory at feb6d000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: ehci-pci

00:14.0 SMBus: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SMBus Controller (rev 16)
Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 2263
Control: I/O+ Mem+ BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
Status: Cap- 66MHz+ UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Kernel driver in use: piix4_smbus

00:14.1 IDE interface: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH IDE Controller (prog-if 8a [Master SecP PriP])
Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 2263
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap- 66MHz+ UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 32
Interrupt: pin B routed to IRQ 17
Region 0: I/O ports at 01f0 [size=8]
Region 1: I/O ports at 03f4
Region 2: I/O ports at 0170 [size=8]
Region 3: I/O ports at 0374
Region 4: I/O ports at f100 [size=16]
Kernel driver in use: pata_atiixp

00:14.2 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH Azalia Controller (rev 01)
Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 2263
Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=slow >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 32, Cache Line Size: 64 bytes
Interrupt: pin A routed to IRQ 16
Region 0: Memory at feb60000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: snd_hda_intel

00:14.3 ISA bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH LPC Bridge (rev 11)
Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 2263
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle+ MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap- 66MHz+ UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0

00:14.4 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH PCI Bridge (rev 40) (prog-if 01 [Subtractive decode])
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap- 66MHz+ UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 64
Bus: primary=00, secondary=08, subordinate=08, sec-latency=64
I/O behind bridge: 00002000-00002fff
Memory behind bridge: d1000000-d11fffff
Prefetchable memory behind bridge: d1200000-d13fffff
Secondary status: 66MHz- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort+ <SERR- <PERR-
BridgeCtl: Parity- SERR- NoISA- VGA- MAbort- >Reset- FastB2B-
PriDiscTmr- SecDiscTmr- DiscTmrStat- DiscTmrSERREn-

00:14.5 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB OHCI Controller (rev 11) (prog-if 10 [OHCI])
Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 2263
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap- 66MHz+ UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 32, Cache Line Size: 64 bytes
Interrupt: pin C routed to IRQ 18
Region 0: Memory at feb6c000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Kernel driver in use: ohci-pci

00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 141a
Control: I/O- Mem- BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-

00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 141b
Control: I/O- Mem- BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-

00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 141c
Control: I/O- Mem- BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-

00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 141d
Control: I/O- Mem- BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: k10temp

00:18.4 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 141e
Control: I/O- Mem- BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Kernel driver in use: fam15h_power

00:18.5 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 141f
Control: I/O- Mem- BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-

01:00.0 Display controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Topaz XT [Radeon R7 M260]
Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 2263
Physical Slot: 0
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
Interrupt: pin A routed to IRQ 51
Region 0: Memory at b0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
Region 2: Memory at c0000000 (64-bit, prefetchable) [size=2M]
Region 4: I/O ports at e000 [size=256]
Region 5: Memory at fea00000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256K]
Expansion ROM at fea40000 [disabled] [size=128K]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: fglrx_pci

02:00.0 Network controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8723BE PCIe Wireless Network Adapter
Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 2231
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx+
Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
Interrupt: pin A routed to IRQ 47
Region 0: I/O ports at d000 [size=256]
Region 2: Memory at fe900000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: rtl8723be

03:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller (rev 07)
Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 2263
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
Interrupt: pin A routed to IRQ 40
Region 0: I/O ports at c000 [size=256]
Region 2: Memory at fe814000 (64-bit, prefetchable) [size=4K]
Region 4: Memory at fe810000 (64-bit, prefetchable) [size=16K]
Expansion ROM at fe800000 [disabled] [size=64K]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: r8169

04:00.0 Unassigned class [ff00]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTS5229 PCI Express Card Reader (rev 01)
Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 2263
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
Interrupt: pin A routed to IRQ 38
Region 0: Memory at fe700000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: rtsx_pci
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


profe@HP-Pavilion2:~$ modinfo rtl8723be
filename: /lib/modules/3.19.0-49-generic/kernel/drivers/net/wireless/rtlwifi/rtl8723be/rtl8723be.ko
firmware: rtlwifi/rtl8723befw.bin
description: Realtek 8723BE 802.11n PCI wireless
license: GPL
author: Realtek WlanFAE <wlanfae@realtek.com>
author: PageHe <page_he@realsil.com.cn>
srcversion: 0EFB8B0B5F74FB7464844CA
alias: pci:v000010ECd0000B723sv*sd*bc*sc*i*
depends: rtlwifi,rtl_pci,btcoexist,mac80211
vermagic: 3.19.0-49-generic SMP mod_unload modversions
parm: swlps:bool
parm: swenc:using hardware crypto (default 0 [hardware])
(bool)
parm: ips:using no link power save (default 1 is open)
(bool)
parm: fwlps:using linked fw control power save (default 1 is open)
(bool)
parm: msi:Set to 1 to use MSI interrupts mode (default 0)
(bool)
parm: debug:Set debug level (0-5) (default 0) (int)
parm: disable_watchdog:Set to 1 to disable the watchdog (default 0)
(bool)
Hola,

Pel que sembla la compilació sembla correcta. A veure si no serà que es troba desactivada la wifi per algun botó físic del portàtil o s'ha d'activar amb una combinació de tecles Fn+FX? Tens un altre sistema operatiu en aquest ordinador? Et funciona la wifi?

No és la primera vegada que ens trenquem el cap instal·lant els drivers d'una wifi i al final és que es troba desactivada pel botó físic.

Veig que el driver està compilat per a la versió 3.19.0-49. Verifica que la versió de kernel és la mateixa:

Code

uname -a


A les instruccions també indica que si tens problemes facis anar les ordres següents:

Code

echo "options rtl8723be fwlps=0" | sudo tee /etc/modprobe.d/rtl8723be.conf
sudo modprobe -rv rtl8723be
sudo modprobe -v rtl8723be


A veure si pots confirmar que la wifi està activa, el kernel és el correcte i prova executar les últimes ordres.

Tens més info en aquest missatge:
http://askubunt…-ubuntu-14-04

Salut.

Projecte Linkat
Hola Pablo,

La wifi està activada («Habilita el sense fil» en l'icone de connexions de xarxa, està habilitat), tot i que continua sortint «Xarxes sense fil – Desactivat». El kernel és el correcte, i he tornat a desinstal.lar i instal.lar els drivers (amb les dos ordres que has anotat), i tot continua igual. Ja ho havia provat també, això. He provat inclús lo que has comentat d'un altre sistema operatiu. Li hei posat opensuse 42, i passa exàctament el mateix.
També he provat d'eliminar l'arxiu etc/modprobe.d/rtl8723be.conf, i res.

El teclat no té una icona d'activació i desactivació de tarja xifi, específicament, però té la icona de l'avió, que sí que habilita i deshabilita les xarxes sense fil (i el bluetooth) que et comentava al començament que surt habilitat, i les habilita i deshabilita bé.

No sé que podrà ser...
En el cas que no ho aconseguim, hi ha algun model de traja wifi que el seu funcionament sigue completament funcional amb b/g/n amb els controladors de tarjes de Linux?

Salutacions.
Gràcies!


__________________________________________________________________________profe@HP-Pavilion2:~$ uname -a
Linux HP-Pavilion2 3.19.0-49-generic #55~14.04.1-Ubuntu SMP Fri Jan 22 11:24:31 UTC 2016 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
profe@HP-Pavilion2:~$ echo "options rtl8723be fwlps=0" | sudo tee /etc/modprobe.d/rtl8723be.conf
[sudo] password for profe:
options rtl8723be fwlps=0

profe@HP-Pavilion2:~$ sudo modprobe -rv rtl8723be
rmmod rtl8723be
rmmod rtl_pci
rmmod btcoexist
rmmod rtlwifi
rmmod mac80211
rmmod cfg80211

profe@HP-Pavilion2:~$ sudo modprobe -v rtl8723be
insmod /lib/modules/3.19.0-49-generic/kernel/net/wireless/cfg80211.ko
insmod /lib/modules/3.19.0-49-generic/kernel/net/mac80211/mac80211.ko
insmod /lib/modules/3.19.0-49-generic/kernel/drivers/net/wireless/rtlwifi/rtlwifi.ko
insmod /lib/modules/3.19.0-49-generic/kernel/drivers/net/wireless/rtlwifi/rtl_pci.ko
insmod /lib/modules/3.19.0-49-generic/kernel/drivers/net/wireless/rtlwifi/btcoexist/btcoexist.ko
insmod /lib/modules/3.19.0-49-generic/kernel/drivers/net/wireless/rtlwifi/rtl8723be/rtl8723be.ko fwlps=0
Hola,

Podries dir quina marca i model és el portàtil? És de dotació?

En aquesta web he vist una llista de Wifi USB compatibles amb Linux:
http://www.htpc…adapters-2012/

Salut.

Projecte Linkat
Hola Pablo,

El portàtil no és de dotació, és un HP Pavilion-15-p265ns amb processador AMD.

Trobo que és molt bona idea buscar un adaptador wifi per a port usb bom els que has enllaçat. Pensava que els preus eren molt més alts: Per 13 euros deixaré de tenir mal de cap! I les hores que ens estalviarem provant, configurant... que també és important!

Moltes gràcies!.
I aprofito per felicitar-vos per la nova Linkat, a veure si els escèptics van entrant al món del programari lliure...