Despareixen les impressores

Hola,

Sovint i sense saber perquè tot d'una desapareixen les impressores i només surt l'opció d'imprimir a 'Geeeric Printer'. Alguns cops tornen a reaparèixer i altres cal reiniciar cups amb un 'service cups restart'.

Alguna proposta per solucionar-ho? O per detectar que han desaparegut i que el reinici del cups sigui automàtic?
Hola,

Intenta fer això a veure si es soluciona:

Code

sudo service cups restart
sudo dpkg-reconfigure cups


Salut.

Projecte Linkat
Hola,

Fet, a veure si no torna a passar :)
Hola,
Torna a passar, les impressores de forma aleatòria desapareixen i, en algun cas, tornen a reaparèixer sense fer res i, en altres, cal un restart del cups.
Hola,

Per on realitzes la configuració de les impressores? Ho has fet mitjançant el mòdul d'impressores o amb el CUPS?
A veure si ho has fet com diu aquesta guia:
http://nksistem…red-en-ubuntu/

Salut.

Projecte Linkat
Hola,

Les impressores sempre les he instal·lat amb el mòdul i administrat amb el CUPS, la sorpresa és aquesta aleatorietat en la caiguda del servei CUPS i que cal recuperar amb un restart.

Salut!
Hola,

He estat buscant l'errada als bugs d'Ubuntu, però només he trobat l'errada a versions antigues, hi ha molts "workarounds" sobre el tema i aquestes són les coses que pots fer:

1. Actualitzar tot el sistema:

Code

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo restart


2. Comprova que el servei cups estigui aixecat quan arrenca l'ordinador:

Code

/etc/init.d/cups status

Hauria de sortir el missatge: * cupsd is running

3. Comrpova els logs del sistema per trobar una errada del CUPS

Code

egrep -i cups /var/log/*


4. Configura una IP fixa, potser el servei DHCP triga molt en donar una IP i quan arrenca el CUPS no pot trobar les impressores de xarxa.

5. Reinstal·lar tot el cups:
Eliminar les impressores i després executar les ordres següents:

Code

sudo apt-get purge cups cups-server-common
sudo apt-get install  cups cups-server-common

Tornar a configurar les impressores.

6. Deshabilitar la auto-detecció d'impressores:

Code

sudo cupsctl --no-remote-printers


7. Deshabilitar el servei avahi:

Code

sudo sh -c "echo 'manual' > /etc/init/avahi-daemon.override"
sudo restart


A veure si trobem el possible problema.

Projecte Linkat