Accés a carpetes personals

L'entorn és:
Servidor Linkat 14.04, usuaris LDAP
Servidors Terminals, amb model d'aula

Des dels Wind0us comenten que no tenen accés a les carpetes personals, si a les carpetes compartides, suposo que és cosa de configuració de samba. Hi ha algun document on s'expliqui com està la configuració i què cal modificar de samba, suposo que per webmin?

Gràcies!
Hola Lluís,


Edita el fitxer /etc/samba/smb.conf i hi afegeix:

[homes]
comment = Home Directories
valid users = %S, %D%w%S
browseable = No
read only = No
inherit acls = Yes
guest ok = no
printable = no


abans de l'entrada [programari].

Després de fer aquesta modificació (la pots fer editant el fitxer /etc/samba/smb.conf), has de reiniciar el servei samba.

Ara, els usuaris podràn accedir a les seves carpetes personals. Per fer la prova pots fer servir el nautilus i escriure:


smb://192.168.0.240/super

(per fer l'exemple he suposat que la IP és la 0.240 i que es vol accedir a la carpeta personal de l'usuari super).


Joan
Resolt, gràcies!