servidor intermediari de xarxa

aquest modul permet configurar el proxy de xarxa, pero no té l'opció de determinar a quines màquines en local no ha de fer-ho amb el proxy, com té les opción dels navegador firefox o iexplorer.

com s'habilita aquesta opció de determinar les maquines en local?
Si es modifica el fitxer /etc/hosts pots definir la IP i el nom de la màquina on vols anar sense passar pel proxy.

127.0.0.1 localhost
192.168.10.100 pepito.com

Projecte Linkat