Fer neteja del /home del servidor

Tenim un model client / servidor on tots els alumnes tenen el seu usuari / contrasenya.

Teniu alguna recomanació per fer neteja dels home dels usuaris? Alguna comanda per netejar les papereres dels usuaris del grup 'Alumnat'?

Quines accions apliqueu?

Gràcies!
Hola Lluís,


Bé, s'hauria de fer algun script per eliminar carpetes específiques, com ara la paperera o la carpeta de thumbnails, etc. Ara bé, la millor forma podria ser a través de quotes de disc, és a dir, que cada usuari tingui assignada una quota de disc. Així, l'usuari fa una millor gestió de l'espai disponible.

Com ho veus?

:-)

Joan