Wiris

Aquest matí m'han comentat que la calculadora Wiris no els funciona amb la Linkat Edu 11.4, no carrega perquè demana instal·lar Java.

http://www.wiri…/ca/index.html

Buscant pels fòrums i a google, veig que era un problema detectat, reportat i resolt ja en versions Linkat 3 i 4, potser que no estigui provat en la Edu 11.4? Alguna solució?

Gràcies!
Hola,

El problema és que el navegador inhabilita el plugin de Java per defecte ja que el considera potencialment perillós. Per solucionar el problema s'ha d'habilitar el plugin des del menú del navegador Eines / Complements / Connectors, s'ha de cercar el connector Java i fer clic al botó Habilita del costat.

Ara només falta recargar la pàgina de Wiris per fer servir la calculadora.

Salut.

Projecte Linkat
Resolt. Gràcies !