Connexió amb el servidor de centre

Al seguir el document:
http://linkat.xtec.cat/portal_linkat/wikilinkat/index.php/LTSP

fent:
s-225:~ # zypper in linkat4-LTSP-ldap

avisa que s'instal·laran dos paquets:
Loading repository data...
Reading installed packages...
Resolving package dependencies...
The following NEW packages are going to be installed:
linkat4-LTSP linkat4-LTSP-ldap

2 new packages to install.
Overall download size: 224,0 KiB. After the operation, additional 222,0 KiB will be used.
Voleu continuar? [y/n/?] (y):

però surt el següent error:
Installing: linkat4-LTSP-0.2-24.1 [error]
Installation of linkat4-LTSP-0.2-24.1 failed:
(with --nodeps --force) Error: Subprocess failed. Error: RPM failed: warning: /var/cache/zypp/packages/linkat4-ltsp/obs/linkat4-LTSP-0.2-24.1.i586.rpm: Header V3 DSA/SHA1 Signature, key ID cd54adca: NOKEY
mv: cannot move `/srv/tftpboot/KIWI/lts.conf' to `/srv/tftpboot/KIWI/lts.conf.linkat4Bak.14-09-2012': Operation not permitted
error: %pre(linkat4-LTSP-0.2-24.1.i586) scriptlet failed, exit status 1
error: install: %pre scriptlet failed (2), skipping linkat4-LTSP-0.2-24.1
Abort, retry, ignore? [a/r/i] (a):
Hola, aplica aquesta ordre per canviar els permisos del fitxer

chattr -i /srv/tftpboot/KIWI/lts.conf

i repeteix la prova.

A veure si així et funciona.

Joan Padró
RESOLT !

A partir d'una instal·lació de la imatge LinkatEDU 11.4:
http://download-linkat.xtec.cat/d83/Linkat-Edu-11.4-LTSP_Clonezilla/

Compte que a la instal·lació que comentaré al pas següent hi ha un error de creació de la icona a l'escriptori que es pot resoldre provisionalment creant la carpeta:
/root/Escriptori
i executant el programa que hi deixa el paquet instal·lat.

Com a root, des de terminal, he instal·lat el paquet:
zypper in linkatedu114-client_configuration

I he executat el programa que hi ha ara a /root/Escriptori