Actualizar document LTSP a wikilinkat

El document:
http://linkat.xtec.cat/portal_linkat/wikilinkat/index.php/LTSP

explica com afegir un repositori per LTSP i cal modificar-lo perquè apunti a:
zypper ar http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-4.0/inst-source/LTSP/ linkat4-ltsp

a l'original diu .net i ara és .cat
Gràcies, ja ho he modificat.

Salut.

Projecte Linkat