Error - Perl execution failed editant un ACL item

Hola bona tarda
Intento editar els un ACL item en el squidGuard i surt el següent error:

Error - Perl execution failed

Undefined subroutine &squidguard::terror called at /usr/share/webmin/squidguard/save_aclitem.cgi line 31.

Alguna solució

Gràcies

Manel