Analisi de registre calamaris

Hola bona nit
Algú em podria dir com interpretar les dade de Calamaris. quines son les més significatives per veure si el servidor de comunicacions funciona bé o no?

Aquí us deixo part de les dades que em surt de l'activitat de l'aula d'avui dia 8 de març, és un dia de poca activitat a l'aula, espero que serveixi

Moltes Gràcies
Manel


Summary
lines parsed: 22058
invalid lines: 27936
unique hosts/users: 17
parse time (sec): 3

Back to Top
Incoming requests by method
method request % Byte % sec kB/sec

GET 21380 96.93 896356K 98.84 2 14.32
POST 395 1.79 1645841 0.18 1 3.47
CONNECT 283 1.28 9129600 0.98 112 0.28

Sum 22058 100.00 906878K 100.00 4 9.57

Back to Top
Incoming UDP-requests by status
no matching requests

Back to Top
Incoming TCP-requests by status
status request % Byte % sec kB/sec

HIT 3941 17.87 47048088 5.07 0 40.97
TCP_REFRESH_HIT 1903 8.63 4401325 0.47 0 5.49
TCP_HIT 1544 7.00 41737221 4.49 0 4652.00
TCP_MEM_HIT 245 1.11 783842 0.08 0 31243.70
TCP_NEGATIVE_HIT 148 0.67 63402 0.01 0 4183.51
TCP_IMS_HIT 95 0.43 46713 0.01 0 4801.91
TCP_REFRESH_FAIL_HIT 6 0.03 15585 0.00 54 0.05
MISS 18107 82.09 860933K 94.93 5 9.20
TCP_MISS 17856 80.95 859448K 94.77 5 9.24
TCP_REFRESH_MISS 207 0.94 1361338 0.15 2 2.35
TCP_CLIENT_REFRESH_MISS 44 0.20 159399 0.02 0 7.48
ERROR 10 0.05 0 0.00 0 0.00
TCP_MISS 10 0.05 0 0.00 0 0.00

Sum 22058 100.00 906878K 100.00 4 9.57

Back to Top
Outgoing requests by status
status request % Byte % sec kB/sec

DIRECT Fetch from Source 20016 100.00 865246K 100.00 4 9.13
DIRECT 20016 100.00 865246K 100.00 4 9.13
SIBLING 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PARENT 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Sum 20016 100.00 865246K 100.00 4 9.13

Back to Top
Outgoing requests by destination
neighbor type request % Byte % sec kB/sec

DIRECT 20016 100.00 865246K 100.00 4 9.13

Sum 20016 100.00 865246K 100.00 4 9.13

Back to Top
Hola,

Jo em fixaria sobretot a la taula que et dóna la informació sobre:

Incoming TCP-requests by status

status request % Byte % sec kB/sec
HIT 3941 17.87 47048088 5.07 0 40.97


com pots veure, la tercera columna (el 1r %) fa referència al percentatge de peticions resoltes pel mateix proxy caché. En aquest sentit, anant bé, el proxy et resoldrà com a molt un 30% de les peticions fetes amb el navegador. És difícil que aquest valor augmenti ja que hi ha webs el contingut de les quals no es desa en caché.

L'altra taula que et proporcionarà informació és aquesta:

Request-destinations by 2nd-level-domain

destination request % Byte % hit-%


En aquesta taula, tens ordenats per nombre de peticions les pàgines més visitades, així doncs pots saber quines pàgines són les que més es consulten i també les que més ample de banda han consumit (has de mirar la 5a. columna, és el segon %). Et recomano que ho facis així ja que una web amb poques visites pot consumir força ample de banda, com per exemple la pàgina weg de youtube, vimeo, etc.

Amb aquesta informació pots saber com està anant el proxy i pots prendre mesures a l'hora de filtrar els continguts o bé aplicar un delay pools per controlar els serveis que més ample de banda consumeixen.


Joan de Gracia
Moltes Gràcies, Joan
La teva informació m'ha estat molt útil

Manel Hernàndez