Problema amb alta massiva

He instal·lat perl-Crypt-PasswdMD5-1.3-12.28.i586.rpm. He generat el fitxrt d'altes del tipus:
malvarez:ma5014:1101:1003:Alvarez Moragas:/home/1rESO/malvarez:/bin/bash
He generat amb transforma.pl el fitxer .ldif:
# malvarez, people, intracentre
dn: uid=malvarez,ou=people,dc=intracentre
cn:: QWx2YXJleiAgTW9yYWdhcw==
gidNumber: 1003
givenName:: QWx2YXJleg==
homeDirectory: /home/1rESO/malvarez
loginShell: /bin/bash

objectClass: top
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
objectClass: inetOrgPerson
shadowInactive: -1
shadowLastChange: 13301
shadowMax: 99999
shadowMin: 0
shadowWarning: 7
sn:: IE1vcmFnYXM=
uid: malvarez
uidNumber: 1101
userPassword: {CRYPT}sgHUPu/aXEf4Y

#
Pero a l'intentar afegir els usuaris a ldap em dona aquest error:
servidor:~/Escriptori # ldapadd -x -D ?cn=Administrator,dc=intracentre? -f Altes.ldif -W
Enter LDAP Password:
ldap_bind: Invalid DN syntax (34)
additional info: invalid DN
servidor:~/Escriptori #
Ni idea de per on falla. Una ajuda siusplau. Gràcies.
Hola,sembla que la comanda ldapadd que llences està malament, prova aquesta (nota les cometes):

Code

ldapadd -x -D "cn=Administrator,dc=intracentre" -f Altes.ldif -W


També aprofito per dir-te que ja que ets un usuari molt actiu al fòrum podries millorar molt els teus posts i ajudar-nos en la seva comprensió utilitzant les cites per afegir el contingut dels teus fitxers i/o les comandes. Gràcies.Espero ajudar-te!