Italc

He configurat Italc amb la modalitat de directori. Sobretot ho he comprovat amb els notebook dels 1x1: i les primeres proves són positives.
Ara tinc un problema: Algun alumne, tot i no permetre-ho des del centre, es connecta al s.o. Windows des del notebook. També en aquest cas el voldria tenir visible amb italc. He instal·lat el client italc sobre el windows i he copiat la clau pública del teacher. Però el italc-teacher no me'l visualitza.
La IP assignada per DHCP (configuració estàndard 1x1) és diferent si un mateix ordinador arrenca amb Linkat o Windows. Si arrenco un client amb Linkat el italc-teacher el veu, més tard rearranco amb Windows i ja no el veu. Em temo que el servidor de directori encara recorda aquella màquina amb la IP anterior de Linkat. De fet si al italc-teacher creo una màquina assignant a mà la nova IP del Windows SÍ que visualitzo l'escriptori Windows.
Hola,

La MAC és la mateixa en Windows i en Linkat. Una solució és configurar el servidor DHCP per assignar la mateixa IP a una MAC concreta.

Salut.

Projecte Linkat
Hola Salvador,


A menys que des del FORTINET es pugui assignar IP a les MAC dels netbooks dels alumnes, no és possible. L'italc-student que tens instal·lat als ordinadors dels alumnes registra de forma automàtica la IP i la MAC a la màquina que conté l'italc-directory.


En tot cas pots mirar com està construït l'script que registra la IP i la MAC i fer un port a windows.


Joan de Gracia
Gràcies.
No tenim accés (ni temps!) a la configuració del servidor DHCP - Fortinet.
Podem estudiar en un futur la possibilitat de traslladar a Windows el registre de IP+MAC cap al italc-directory.
De moment deixo aturat el tema.
Més proves sobre italc.

Escenari:
Servidor de directory italc Linkat4: 192.168.0.225
maclist.txt conté 6C:62:6D:10:C4:E2|PF|PF014
Client Linkat 4 amb MAC 6C:62:6D:10:C4:E2 i IP assignada per DHCP educat1x1

11.42: Faig login des del client Linkat4. El servidor DHCP li ha assignat 192.168.171.45
11.43: Comprovo al servidor de directory, a /home/uitalc/upload hi ha un fitxer PC- 6c:62:6d:10:c4:e2
amb contingut 6c:62:6d:10:c4:e2=192.168.171.45,PF014
11.45: Torno a comprovar el directory upload: el fitxer anterior PC- 6c:62:6d:10:c4:e2 ara a canviat
tot sol de contingut: 6c:62:6d:10:c4:e2=192.168.171.103,linux-bix5
11.47: Torno a comprovar el contingut, ara és: 6c:62:6d:10:c4:e2=192.168.171.70,linux-bix5
11.49: El torno a comprovar: 6c:62:6d:10:c4:e2=192.168.171.45,PF014
11.50: El torno a comprovar: 6c:62:6d:10:c4:e2=192.168.171.103,linux-bix5
11.51: El torno a comprovar: 6c:62:6d:10:c4:e2=192.168.171.70,linux-bix5
11.52: El torno a comprovar: 6c:62:6d:10:c4:e2=192.168.171.45,PF014

Val a dir que a tot hora la IP del client no ha canviat, sempre ha estat 192.168.171.45
Encara que des del client faci servir l'opció "Identificador per l'italc", tinc el mateiux problema.
Els clients educat1x1 han estat clonats amb Clonezilla (pot això inteferir en el seu registre italc?)
És un problema d'embolic de trànsit del router-switch?
Hi ha alguna catxé que fa que no s'actualitzin correctament els fitxers upload?