servid0r de comunicacions i Firefox

Com cal configurar el navegador per fer úsdel proxy?
Servidor intermediari d'http: 192.168.1.1 (xarxa interna del servidor de comunicacions) Port: Que cal posar-hi aquí?
Aixó cal configurar-ho a ma per a cada usuari de cada ordinador, i per a cada usuari del servidor?, o hi ha alguna manera d'automatitzar-ho, o algun fitxer que es pugui copiar a les carprtes de .mozilla de cada usuari?
Hola, sí, suposo que cal modificar cada Firefox de cada usuari, de cada PC i sistema operatiu.

El que jo intento fer en un centre és canviar la IP del router i NO tocar cap navegador ni usuari de cap sistema de cap ordinador (gestió, aula d'informàtica, PC de les aules, portàtils del centre, portàtils personals del professorat).

L'adreça del servidor intermediari que vull posar és 192.168.0.1 (l'actual del router). "Només" cal modificar la IP interna del router i posar-li 192.168.2.1, per exemple.

Els equips buscaran 192.168.0.1 per sortir (tal com ja fan ara), i trobaran el proxy (192.168.0.1), que els enviarà a la nova IP del router (192.168.2.1), crec que això és menys feina que modificar TOTS els equips, i de forma transparent, però TOTS gaudiran dels avantatges del router.

El proxy ha de tenir com a IP interna 192.168.0.1, i com a externa 192.168.2.2, per exemple, i que "surti" pel router, la IP del qual hem modificat per 192.168.2.1, per exemple.

El que vull fer es posar un router (XAVIER, TELEFONICA) addicional modificat (configurat amb IP externa fixa), i deixar el del centre (CISCO) sense tocar, perquè si mai falla el proxy, només cal endollar el router "original" del centre, desendollar el XAVIER, apagar el proxy, i a córrer (sense proxy, però amb Internet tot el centre).

I resoldre perquè no hi ha Internet, és clar.

Des del SAU no ens han pogut facilitar els valors per poder configurar el router XAVIER per funcionar amb IP externa fixa.

Estem "encallats".

Espero haver-me explicat bé, i haver donat una possible alternativa.

Joan Padró