Instal·lar VirtualBox

Pretenent istal·lar el servidor de comunicacions a l'escola m'he baixat:
ftp://download-linkat.xtec.cat/d83/VM/Lk4_Servidor_Comunicacions/Linkat4_Servidor_Comunicacions.ova
En una màquina amb dues tarjetes de xarxa he instalat la Linkat-4, com a màquina autònoma.
Seguint les instruccions del curs D83 he anat per instal·lar el VirtualBox.
He instal·lat el paquets: kernel-source, kernel-syms, gcc, gcc-c++, pam-devel-
No he desinstal·lar res, ja que ni hi havien paquets de la versió OSE.
M'he baixat VirtualBox-4.0-4.0.10_72479_openSUSE112-1.i586.rpm

Al instal·lar-lo per consola m'ha sortit:

Directory: /home/admin/Escriptori
dg jul 17 12:20:17 CEST 2011
admin@sercom:~/Escriptori> su
Contrasenya:
sercom:/home/admin/Escriptori # rpm -Uvh VirtualBox-4.0-4.0.10_72479_openSUSE112-1.i586.rpm
avís: VirtualBox-4.0-4.0.10_72479_openSUSE112-1.i586.rpm: Capçalera V4 Firma DSA: NOKEY, clau ID 98ab5139
S'està preparant... ########################################### [100%]
1:VirtualBox-4.0 ########################################### [100%]
Creating group 'vboxusers'. VM users must be member of that group!
No precompiled module for this kernel found -- trying to build one. Messages emitted during module compilation will be logged to /var/log/vbox-install.log.
Stopping VirtualBox kernel modules done
Uninstalling old VirtualBox DKMS kernel modules done
Trying to register the VirtualBox kernel modules using DKMS failed
(Failed, trying without DKMS)
Recompiling VirtualBox kernel modules failed
(Look at /var/log/vbox-install.log to find out what went wrong)

Al fitxer /var/log/vbox-install.log, una sola linea:
/usr/share/virtualbox/src/vboxhost/build_in_temp: line55: make: command not found.

Anant a Aplicacions>Sistema>Emulador, apareix Oracle VM VirtualBox
Obrint-ho apareix la finestra d'administració del VirtualBox. Alla puc importar el fitxer Linkat4_Servidor_Comunicacions.ova
Iniciant la màquina, dos avisos:

Kernel driver not installed (rc=-1908)
The VirtualBox Linux kernel driver (vboxdrv) is either not loaded or there is a permission problem with /dev/vboxdrv. Please reinstall the kernel module by executing
'/etc/init.d/vboxdrv setup'
as root. Users of Ubuntu, Fedora or Mandriva should install the DKMS package first. This package keeps track of Linux kernel changes and recompiles the vboxdrv kernel module if necessary.
-------------------------------------------------------------------------------------
VirtualBox error
No s'ha pogut obrir una sessió per a la màquina virtual Linkat4_Servidor_Comunicacions.
The virtual machine 'Linkat4_Servidor_Comunicacions' has terminated unexpectedly during startup with exit code 1.
Detalls
Resultat Codi:
NS_ERROR_FAILURE (0x80004005)
Component:
Machine
Interfície:
IMachine {662c175e-a69d-40b8-a77a-1d719d0ab062}

Intentant restaurar el driver:

sercom:/home/admin/Escriptori # /etc/init.d/vboxdrv setup
Stopping VirtualBox kernel modules done
Uninstalling old VirtualBox DKMS kernel modules done
Trying to register the VirtualBox kernel modules using DKMS failed
(Failed, trying without DKMS)
Recompiling VirtualBox kernel modules failed
(Look at /var/log/vbox-install.log to find out what went wrong)

Per si de càs m'he baixat el corresponent "VirtualBox Extension Pack" peró amb el mateix resultat.

Ho provo a casa en un ordinador windows: el Linkat4_Servidor_Comunicacions.ova s'instal·la perfectament sobre el virualBox.
Instal·lo també la Linkat-4 autómoma, a la que pretenc posar-hi el virtualBox. Els resultats son els mateixos.
Alguna solució? Gràcies per endevant
Hola,
sembla que no tens el paquet "make" instal·lat, el pots instal·lar amb la següent comanda (com a root):

Code

zypper in make

Desprès torna a compilar el driver:

Code

/etc/init.d/vboxdrv setup

Sort!
Gràcies!. Ho he provat, però amb el paquet "make" instal·lat segueix donant els mateixos errors.
Pots posar, mitjançant cites, els errors que et dona?
Ho tens tot en el meu primer escrit. Sempre surt el mateix.editat per: jparramo, 19/Juliol/2011 - 22:57
Hola,
no em quadra que al fitxer /var/log/vbox-install.log hi digui el mateix que al teu primer post, pots comprovar-ho?
De totes formes intentaré fer la instal·lació per poder-te donar una recepta actualitzada.
Salutacions.
Perdó, aquest no me'l havia tornat a mirar. El contingut és:

Makefile:172: Warning: using /usr/src/linux as the source directory of your Linux kernel. If this is not correct, specify KERN_DIR=<directory> and run Make again.
make KBUILD_VERBOSE=1 SUBDIRS=/tmp/vbox.0 SRCROOT=/tmp/vbox.0 -C /usr/src/linux modules
test -e include/linux/autoconf.h -a -e include/config/auto.conf || ( \
echo; \
echo " ERROR: Kernel configuration is invalid."; \
echo " include/linux/autoconf.h or include/config/auto.conf are missing."; \
echo " Run 'make oldconfig && make prepare' on kernel src to fix it."; \
echo; \
/bin/false)

ERROR: Kernel configuration is invalid.
include/linux/autoconf.h or include/config/auto.conf are missing.
Run 'make oldconfig && make prepare' on kernel src to fix it.

mkdir -p /tmp/vbox.0/.tmp_versions ; rm -f /tmp/vbox.0/.tmp_versions/*

WARNING: Symbol version dump /usr/src/linux-2.6.31.14-0.8/Module.symvers
is missing; modules will have no dependencies and modversions.

make -f scripts/Makefile.build obj=/tmp/vbox.0
/tmp/vbox.0/Makefile:172: Warning: using /usr/src/linux as the source directory of your Linux kernel. If this is not correct, specify KERN_DIR=<directory> and run Make again.
gcc -Wp,-MD,/tmp/vbox.0/linux/.SUPDrv-linux.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i586-suse-linux/4.4/include -Iinclude -I/usr/src/linux-2.6.31.14-0.8/arch/x86/include -include include/linux/autoconf.h -D__KERNEL__ -Wall -Wundef -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -Werror-implicit-function-declaration -Wno-format-security -fno-delete-null-pointer-checks -O2 -m64 -mno-red-zone -mcmodel=kernel -maccumulate-outgoing-args -DCONFIG_AS_CFI_SIGNAL_FRAME=1 -pipe -Wno-sign-compare -fno-asynchronous-unwind-tables -fomit-frame-pointer -include /tmp/vbox.0/include/VBox/SUPDrvMangling.h -I/usr/src/linux/include -I/tmp/vbox.0/ -I/tmp/vbox.0/include -I/tmp/vbox.0/r0drv/linux -I/tmp/vbox.0/vboxdrv/ -I/tmp/vbox.0/vboxdrv/include -I/tmp/vbox.0/vboxdrv/r0drv/linux -D__KERNEL__ -DMODULE -DRT_OS_LINUX -DIN_RING0 -DIN_RT_R0 -DIN_SUP_R0 -DVBOX -DRT_WITH_VBOX -DVBOX_WITH_HARDENING -DCONFIG_VBOXDRV_AS_MISC -DRT_ARCH_X86 -DVBOX_WITH_64_BITS_GUESTS -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(SUPDrv_linux)" -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(vboxdrv)" -c -o /tmp/vbox.0/linux/SUPDrv-linux.o /tmp/vbox.0/linux/SUPDrv-linux.c
/tmp/vbox.0/linux/SUPDrv-linux.c:1: error: code model 'kernel' not supported in the 32 bit mode
/tmp/vbox.0/linux/SUPDrv-linux.c:1: sorry, unimplemented: 64-bit mode not compiled in
make[2]: *** [/tmp/vbox.0/linux/SUPDrv-linux.o] Error 1
make[1]: *** [_module_/tmp/vbox.0] Error 2
make: *** [vboxdrv] Error 2
Hola Josep,


A banda del make i del gcc et fan falta les fonts del kernel de linux.

També et farà falta que aquest paquet de fonts i el kernel siguin els mateixos. Així doncs parteixo de la base que tens una Linkat 4 i que l'has actualitzada tota.

Mira a través del YaST2 que tinguis aquest paquet:

kernel-default-devel

si abans de fer tot això, executes la instrucció: uname -a

obtindràs la versió del kernel que tens instal·lada i per tant hauràs de triar el paquet: kernel-default-devel. També has de comprovar que els versions del kernel-default i kernel-default-devel siguin les mateixes, és a dir: 2.6.31.14 (és la darrera versió del kernel de Linkat 4).

Crec que això és el que et falta i és el que t'impedeix d'instal·lar el VirtualBox


Si amb això no se t'arregla, ja t'enviaré un correu i et demanaré que instal·lis el TeamViewer per poder configurar-te remotament el virtualbox.

:-)


I bon estiu Josep


Joan
Efectivament. Era aixó. Gràcies