log amb els usuaris validats

Em podríeu dir en quin lloc del servidor es guarda el log dels usuaris/ordinadors que s'han validat contra el servidor via LDAP? (Si es que es guarda en algun lloc, clar....) Gràcies!!
Hola,

al fitxer /var/log/messages trobaràs quan un usuari inicia sessió, si busques la paraula authenticated veuràs des de quina màquina ha iniciat sessió i el nom de l'usuari.

Salut.

Projecte Linkat