Configuració de subcarpetes per departaments a la P

Bon dia,
Estic configurant un nou servidor Linkat i voldria que a la P hi poguéssin haver carpetes on només el propi departament tingués accès. Com ho puc fer amb permisos sobre fitxers o a través de SAMBA?
Se m'havia ocorregut el següent:
smb.conf
----
[professorat]
ruta i permisos per defecte[..]
valid users = administrador, root, super, direccio, secretaria, prof (aquesta línia és perquè tenen els permisos diferents que a la resta de centre i així crec que garanteixo l'acces d'aquests usuaris al recurs)
----
Unitat P -->nobody Professorat d rwx rwx ---
carpetes de cada departament --> nomdepartament Professorat d rwx --- ---
----

Seria correcte? El servidor encara no està connectat a la xarxa ide moment no he pogut fer proves però estaria bé poder-lo arrencar el màxim d'operatiu possible!

Salut i gràcies!
Hola,

a dins de P cal crear els diferents directoris. Cada directori cal que sigui de l'usuari root i del grup corresponent.

Code

mkdir /srv/export/P/direccio
mkdir /srv/export/P/secretaria
chown -R root:direccio /srv/export/P/direccio
chown -R root:secretaria /srv/export/P/secretaria


També et caldrà crear grups LDAP per cada departament i afegir els usuaris al grup corresponent a part del grup professorat i users.

Comprova després que els usuaris d'altres grups no puguin entrar en aquests directoris.

Salut.

Projecte Linkat
Al centre ho tinc així ...

A /etc/samba/smb.conf
[e_directiu]
comment = Equip Directiu
path = /srv/exports/P/E_Directiu
read only = No
force group = Equip_Directiu
force user = nobody
writeable = Yes
browseable = Yes
guest ok = Yes
printable = No
write ok = true
force create mode = 770
force directory mode = 770

A LDAP:
tinc el grup Equip_Directiu

Des d'ordinadors Windows es connecten i poden crear, modificar i esborrar arxius i carpetes els membres de grup definit al LDAP Equip_Directiu:
drwxrwxr-x 2 root Equip_Directiu 4096 31 mar 12:34 carpeta
-rwxrwxr-- 1 root Equip_Directiu 40 31 mar 12:37 text.txt

Fins aquí tot correcte!

Però des d'un terminal del Servidor de Terminals:
Quan creen carpetes i arxius els queden així:
drwxr-xr-x 2 nomusuari Professorat 4096 31 mar 13:18 carpeta_nova
-rw-r--r-- 1 nomusuari Professorat 0 31 mar 13:14 arxiu_nou

I haurien de quedar així:
-rwxrwxr-- 1 root Equip_Directiu 40 31 mar 12:37 arxiu_nou