Servidor d'actualitzacions en el centre.

Hola.

En la instal·lació de la Linkat3 com a "servidor de centre" es configura aquest per tal de fer de repositori dels "clients de centre", i quan s'actualitza aquest, els paquets actualitzats queden a disposició dels clients.

Com no veig clara la utilizació del "servidor de centre" de la Linkat3 per la excessiva quantitat de serveis que ofereix, podríeu facilitar-me la informació necessària per muntar un "servidor només d'actualitzacions" pels ordinadors autònoms que tenim amb Linkat3?. Suposo que amb un servidor http (per exemple) i "alguna cosa més" es podria tenir enllestit.

Gràcies.

Toni Ubieto.
Hola Toni,

aquest és l'script que realitza la copia dels repositoris i els guarda en un directori del servidor http, l'hauràs de posar al directori /etc/cron.daily/ per tal que s'executi cada dia i també hauràs de crear el directori /srv/www/htdocs/linkat3/distribution/linkat-3.0 que és on es guarden les actualitzacions.

Code

#!/bin/bash

_DATE=`date +'%k'`

function update_linkat {
        RANGE=10800
        rand=$RANDOM;let "rand %= $RANGE"
        echo $rand
        sleep $rand;
        rsync -av --delete --log-file /var/log/mirroring_linkat_3.log rsync://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-3.0/updates /srv/www/htdocs/linkat3/distribution/linkat-3.0
        rsync -av --delete --log-file /var/log/mirroring_linkat_3.log rsync://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-3.0/openSUSE_11.1 /srv/www/htdocs/linkat3/distribution/linkat-3.0
        chown -R wwwrun.www /srv/www/htdocs/linkat3
}

if [ $_DATE -gt "2" ];then
        if [ $_DATE -gt "21" ];then
                update_linkat
        fi
else
        update_linkat
fiDesprés als autònom cal configurar-los el nou repositori que apunti cap a l'ordinador que disposa de les actualitzacions.

Salut.

Projecte Linkat