Targeta WIFI Acer Aspire 7000 _BCM4318 [AirForce One 54g] 802.11g Wireless LAN | RESOLT |

Hola;
Tinc per aqui una altre amiga wifi que no li dona la gana de treballar;
us la presento:

# hwinfo --netcard
..
35: PCI 405.0: 0282 WLAN controller
[Created at pci.318]
UDI: /org/freedesktop/Hal/devices/pci_14e4_4318
Unique ID: y9sn.U4rP_nCgBW9
Parent ID: 37TO._XJP+gD25h8
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:10.0/0000:04:05.0
SysFS BusID: 0000:04:05.0
Hardware Class: network
Model: "AMBIT Microsystem TravelMate 2410"
Vendor: pci 0x14e4 "Broadcom"
Device: pci 0x4318 "BCM4318 [AirForce One 54g] 802.11g Wireless LAN Controller"
SubVendor: pci 0x1468 "AMBIT Microsystem Corp."
SubDevice: pci 0x0312 "TravelMate 2410"
Revision: 0x02
Driver: "b43-pci-bridge"
Driver Modules: "ssb"
Device File: wlan0
Features: WLAN
Memory Range: 0xc3000000-0xc3001fff (rw,non-prefetchable)
IRQ: 18 (no events)
HW Address: 00:16:cf:ac:e1:c2
WLAN channels: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
WLAN frequencies: 2.412 2.417 2.422 2.427 2.432 2.437 2.442 2.447 2.452 2.457 2.462
WLAN encryption modes: WEP40 WEP104 TKIP CCMP
WLAN authentication modes: open sharedkey wpa-psk wpa-eap
Module Alias: "pci:v000014E4d00004318sv00001468sd00000312bc02sc80i00"
Driver Info #0:
Driver Status: ssb is active
Driver Activation Cmd: "modprobe ssb"
Config Status: cfg=no, avail=yes, need=no, active=unknown
Attached to: #28 (PCI bridge)
..

Kernl: 2.6.27.29-0.1-pae
Actualitzacions al dia


Un d'aquests portàtils (Aspire 7000) veu la wlan0 ja que diguem "s'encen" la llumeta
tot engegar l'aparell, per tant ens surt a l'output de ifconfig -a; pero a l'altre ni això.

Es a dir, double trouble!

Cap suggerència per implementar sobre aquests dos misteris..
Gràcies!

cQTechAdminSolutions
En el que SI s'aixeca el device en iniciar;
## Output referent a wlan0 desprès de reniciar el network manager
May 11 16:59:44 batx33 NetworkManager: <info> (wlan0): now unmanaged
May 11 16:59:44 batx33 NetworkManager: <info> (wlan0): device state change: 3 -> 1
May 11 16:59:44 batx33 NetworkManager: <info> disconnected by the system bus.
May 11 16:59:46 batx33 NetworkManager: <info> starting...
May 11 16:59:46 batx33 NetworkManager: <info> modem-manager is now available
May 11 16:59:46 batx33 NetworkManager: <WARN> nm_generic_enable_loopback(): error -17 returned from rtnl_addr_add(): Sucess
May 11 16:59:46 batx33 NetworkManager: <info> eth0: driver is 'forcedeth'.
May 11 16:59:46 batx33 NetworkManager: <info> Found new Ethernet device 'eth0'.
May 11 16:59:46 batx33 NetworkManager: <info> (eth0): exported as /org/freedesktop/Hal/devices/net_00_16_d3_4d_2e_85
May 11 16:59:46 batx33 NetworkManager: <info> wlan0: driver is 'b43-pci-bridge'.
May 11 16:59:46 batx33 NetworkManager: <info> wlan0: driver supports SSID scans (scan_capa 0x01).
May 11 16:59:46 batx33 NetworkManager: <info> Found new 802.11 WiFi device 'wlan0'.
May 11 16:59:46 batx33 NetworkManager: <info> (wlan0): exported as /org/freedesktop/Hal/devices/net_00_16_cf_ac_e1_c2
May 11 16:59:50 batx33 NetworkManager: <info> (eth0): device state change: 1 -> 2
May 11 16:59:50 batx33 NetworkManager: <info> (eth0): bringing up device.
May 11 16:59:50 batx33 NetworkManager: <info> (eth0): preparing device.
May 11 16:59:50 batx33 NetworkManager: <info> (eth0): deactivating device (reason: 2).
May 11 16:59:50 batx33 NetworkManager: <info> (eth0): carrier now ON (device state 2)
May 11 16:59:50 batx33 NetworkManager: <info> (eth0): device state change: 2 -> 3
May 11 16:59:50 batx33 NetworkManager: <info> (wlan0): device state change: 1 -> 2
May 11 16:59:50 batx33 NetworkManager: <info> (wlan0): bringing up device.
May 11 16:59:50 batx33 NetworkManager: <WARN> nm_device_hw_bring_up(): (wlan0): device not up after timeout!

What is reason 2?
May 11 16:59:50 batx33 NetworkManager: <info> (wlan0): deactivating device (reason: 2).

cQTechAdminSolutions
Hola,

A:

http://forums.opensuse.org/get-help-here/wireless/387778-suse-11-wifi-bcm4318.html


Hi trobaràs la solució.


En resum, s'ha de fer servir una eina que té Linkat/opensuse11.1 que permet descarregar el firmware de la placa wifi. La utilitat és la install_bcm43xx_firmware que es troba dins del paquet (que hauràs d'instal·lar segurament) bcm43xx-fwcutter

Així doncs, i fent un resum:


zypper in bcm43xx-fwcutter
/usr/sbin/install_bcm43xx_firmware


Joan de Gracia
El paquet es diu "b43-fwcutter"

Salut.

Projecte Linkat
Aquí heu estat implacables. Funciona

cQTechAdminSolutions