Virtual box+linkar3 no detecta els usb

bones, tinc instalat un win7(64b) i la maquina virtual "virtual box" amb la linkat 3.0,me funcione be peró al posa un pendrive no mel reconeix i si lo reconeix no deixe obrirlo

es mol urgent la ajuda!!
Hola,

Tens instal·lada la darrera versió del VirtualBox? És la 3.1.6.

Una vegada tens la Linkat arrencada i endolles el USB, pots activar-lo al menú del VirtualBox Dispoditius / Dispositius USB / Nom del dispositiu

Una vegada vegis que tens el usb ben endollat, la Linkat hauria de muntar automàticament el USB,si no ho fa obre un terminal i escriu:
fdisk -l

El final és una L.

Amb auqesta comanda veuràs quins discos durs tens al sistema i hauries de veure el USB. Una cosa semblant a això:

Code

linkat-client-2:~ # fdisk -l

Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x3d2b3d2b

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1               1         262     2104483+  82  Linux swap / Solaris
/dev/sda2   *         263       19457   154183837+  83  Linux

Disk /dev/sdb: 8011 MB, 8011087872 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 973 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x003a1bf9

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdb1   *           1         974     7823296+   c  W95 FAT32 (LBA)


El meu USB es troba a /dev/sdb1 i és de 8Gb (8011 MB) i té una partició FAT32.

Per muntar el dispositiu cal ser root i fer anar la comanda següent, el directori /media/USB cal crea-lo abans:

Code

mkdir -p /media/USB
mount -t vfat  /dev/sdb1 /media/USB


I ara a /media/USB trobaràs el contingut del USB.

Salut.

Projecte Linkat