klipper

Hola,
com a usuari habitual del KDE, a la Linkat-Gnome trobo a faltar una eina similar al klipper. El klipper és un gestor del portapapers de l'escriptori KDE. És molt configurable i una eina realment útil!

El klipper no és un "programa" independent sinó que forma part del kdebase, així que he hagut d'afegir el repositori per a la OpenSuse 11.1 del KDE 4 estable.

Un cop instal·lat es pot cridar amb un ALT+F2 i "klipper". Queda allotjat al costat del rellotge a la barra de tasques. Suposo que hi deu haver alguna manera per fer que s'executi a l'iniciar la sessió, però encara no ho he descobert :-I
Va molt bé que el klipper s'iniciï a l'entrar a la sessió. Per fer-ho només s'ha d'incloure'l en els programes que s'executen a l'inici de la sessió.

Es pot fer des de "Sistema" > "Sistema" > "Sessions", i clicar el botó "Afegir". El klipper es troba, com tots els programes /usr/bin. Així, l'ordre que al posar és /usr/bin/klipper.

Cada cop que entrem a la sessió, el klipper el trobarem al quadre superior, al costat del rellotge.