Instal·lar impressora amb el CUPS

Hola,
he instal·lat un ordinador autònom amb Linkat 1.0 i quan vaig a instal·lar un aimpressora des del CUPS http://localhost:631/, em demana validació i no em reconeix cap usuari del sistema, ni tan sols el root.
Hi ha algun usuari predeterminat o algo així??

Gràcies
Et caldrà modificar algunes línies de l'arxiu:

/etc/cups/cupsd.conf

Un extracte que pot ser del teu interès:

# You definitely will want to limit access to the administration functions.
# The default configuration requires a local connection from a user who
# is a member of the system group to do any admin tasks.  You can change
# the group name using the SystemGroup directive.
#

AuthType BasicDigest
AuthClass Group
AuthGroupName sys

Atentament,
Josep m Solé