Problema configuració samba

Bones, tinc un problema amb el samba que no consegueixo solucionar.
Quan s'accedeix al servidor des de qualsevol ordinador no demana contrassenya i apareixen les diferents carpetes. És un cop que intentes accedir a una carpeta que et demana usuari i contrasenya. El problema és que a la carpeta USERS es VEUEN totes les carpetes encara que només et deixa accedir a la personal. El que voldria és que no es veiessin les carpetes dels altres, simplement perquè és lleig i farragós veure 40-50 carpetes. Deixo a continuació el smb.conf a veure si em podeu ajudar. Moltes gràcies!!!!!

[global]

workgroup = RUBIES.DOM
printing = cups
printcap name = cups
printcap cache time = 750
cups options = raw
map to guest = Bad User
include = /etc/samba/dhcp.conf
logon path = \\%L\profiles\.msprofile
logon home = \\%L\%U\.9xprofile
logon drive = P:
usershare allow guests = Yes
add machine script = /usr/sbin/useradd -c Machine -d /var/lib/nobody -s /bin/false %m$
domain logons = Yes
domain master = Yes
local master = Yes
netbios name = principal
os level = 65
passdb backend = smbpasswd
preferred master = Yes
security = user
wins support = Yes

## Share disabled by YaST
#
[homes]

# comment = Home Directories
# valid users = %S, %D%w%S
# browseable = no
# map archive = yes
# read only = No
# inherit acls = Yes

## Share disabled by YaST
#
[profiles]

# comment = Network Profiles Service
# path = %H
# read only = No
# store dos attributes = Yes
# create mask = 0600
# directory mask = 0700

[users]

comment = All users

path = /home
read only = No
inherit acls = Yes
veto files = /aquota.user/groups/shares/
A Samba hi ha una funció (s'ha de ficar en cada share) que crec que et pot ser útil.

"hide unreadable = yes" si l'usuari no te permisos per llegir, aquesta no apareix.

Salutacions
Gràcies, ja ho probaré i a veure si funciona.