Entrada automàtica

És possible fer que un ordinador client l'aula, que, per tant, agafa els usuaris de l'ldap, quan engegui entri automàticament amb un usuari? Ho he fet com a màquina autònoma, creant un usuari amb el mateix nom i el mateix id, però no és el mateix usuari que el de l'ldap i no té els mateixos permisos. No me n'he sortit de fer-ho amb un usuari del servidor. M'interessaria fer que els ordinadors de la sala de professors entressin amb un usuari genèric professor, per no haver d'estar entrant i sortint de la sessió cada vegada que algú es posa a treballar.