wicd

m'agradaria que el gestor de xarxa per defecte fos wicd ja que és molt més flexible que el networkmanager del gnome. A més a més, va perfecte per tenir l'eduroam, xarxa per cable i altres wifi sense haver de canviar de dns ni d'ip.