Icewm personalitzat per a la Linkat

L'escriptori icewm també aportaria una opció "lleugera" per a les aules LTSP, que
vingués personalitzat com a Linkat, amb els botons "de fàbrica" més usats.
No funcionarien els llàpis USB en els terminals lleugers, peró això potser no sempre
és necessari, si el que es vol és que, en un moment donat, un terminal lleuger "voli"
de veritat quan hi hagi molts usuaris connectats i no es disposi d'una màquina "sobrada" de RAM, però sí suficient per "treballar".
NO sempre es poden adquirir màquines d'última generació, sino que es reaprofiten
màquines "correctes", encara que no "sobradíssimes".