Ktouch, teclat numèric, lliçó equivocada

El programa Ktouch, en iniciar-se, no disposa del teclat correcte, ja que surt el
numèric. Tampoc surt la lliçó de català "de fàbrica".
Això es pot solucionar afegint el fitxer es.keyboard que no ve incl a la Linkat,
i afegint a /etc/skel el fitxer ktouchrc modificat perquè busqui el teclat correcte i s'obri directament amb la lliçó de català.
Moltes gràcies, ho tindrem present per la nova distribució

Salut.

Projecte Linkat
Vaig descobrir el KTouch en la versió de Linkat 1.0, i vaig torbar que era un molt bon programa. En canvi, he estat revisant el programari en la versió de Linkat 2.0 i no l'he trobat.

Crec que aquest programa s'hauria de tornar a incloure en la versió 3.o!
El trobaràs al menú Aplicacions / Educatius / Mes programes / Ktouch

Salut.Editat per: pablo.vigo, 27/Abril/2009 - 08:27

Projecte Linkat