Una versió moderna de Mono

Una versió moderna de Mono: http://www.mono-project.com i de MonoDevelop http://www.monodevelop.com per a poder programar en un entorn multiplataforma de manera senzilla.