PDI Interwrite - no funciona el Device Manager

He instal·lat el programari de la Interwrite a la Linkat 2 però no arrenca el Device Manager, pel que no puc utilitzar ni la pissarra gran ni la petita (PAD), ja que en no arrencar no els pot trobar.
Corrent manualment /opt/Interwrite_Learning/Interwrite_Workspace/javaws Launch_Device_Manager surten aquests errors
Unable to launch the specified application
An error occurred while launching/running the application.

Category: Launch File Error

The following required field is missing from the launch file: <jnlp>

MissingFieldException[ The following required field is missing from the launch file: <jnlp>]
    at com.sun.javaws.jnl.XMLFormat.parse(XMLFormat.java:76)
    at com.sun.javaws.jnl.LaunchDescFactory.buildDescriptor(LaunchDescFactory.java:48)
    at com.sun.javaws.jnl.LaunchDescFactory.buildDescriptor(LaunchDescFactory.java:60)
    at com.sun.javaws.jnl.LaunchDescFactory.buildDescriptor(LaunchDescFactory.java:117)
    at com.sun.javaws.Main.launchApp(Main.java:182)
    at com.sun.javaws.Main.main(Main.java:136)

Sabeu de què es pot tractar?
Gràcies.

Toni Hortal
IES de Terrassa
Hola Toni,

A:

http://www.xtec.cat:8081/pls/suptec/pq_pantalla.p_prelink?p_id=14474

Hi ha la informació referent a la instal·lació de la pissarra interwrite. Ara bé, mirant els errors no sé si podria ser degut a la versió de Java (en Linkat portem la 1.5 de Sun).


Joan de Gracia