dispositiu local usb en els terminals

Després d'actualitzar el servidor de terminals de la linkat a la versió 2. amb trobo que al posar un llapis en els terminals, s'encen la llum del llapis però al final no monta res.

Els passos que he fet, seguint el manual, són:
instal.lar fuse amb la comanda rug install fuse libfuse2
amb l'editor de configuració he omplert el camp MODULES_LOADED_ON_BOOT  amb la cadena fuse

He comprovat que el valor de /etc/udev/rules.d/99-fuse.rules tingues el valor KERNEL=="fuse", MODE="0666" ( per provar també el fet el canvi  KERNEL="fuse", MODE="0666")

He instal.lat el protocol X11 de perl fent ( sempre segons el manual) rug install perl-X11-Protocol

He instal.lat el paquet rpm de Fedora ltsserver-pkg fent rug install ltsp-server-pkg

He posat a /opt/lstp/i386/etc/lts.conf, en la secció default la entrada: LOCAL_STORAGE = Y

He habilitat l'autoarrencada de lbussd colocant la instrucció sh /etc/X11/xinit/xinitrc.d/lbus-start.sh dins del fitxer /etc/X11/xinit/xinitrc i abans de exec $WINDOWMANAGER

Com deia al començament la llum vermella del llapis s'encen però aquest no s'acaba muntant

Esteve
Hola Esteve,

> Instal.lar FUSE amb: rug install fuse libfuse2

Correcte

> Usar l'editor /etc/sysconfig i a system kernel
> MODULES_LOADED_ON_BOOT:
> hi he posat KERNEL="fuse", MODE="0666"

Això no és correcte. El fitxer /etc/sysconfig/kernel ha de contenir la línia:

MODULES_LOADED_ON_BOOT="fuse"


> /* no sé si aquí hi havia de posar
> KERNEL=="fuse", MODE="0666" tal com
> diuen els apunts */

No, als apunts s'especifica que:

L'accés al dispositiu /dev/fuse queda recollit al fitxer /etc/udev/rules.d/99-fuse.rules:
KERNEL=="fuse", MODE="0666"

Per tant, aquesta línia queda recollida dins del fitxer 99-fuse.rulesJa veuràs com ara arrenca.Joan de Gracia
Efectivament funciona.
Jo ja havia probat la opció MODULES_LOADED_ON_BOOT=fuse i també em fallava, crec doncs que el problema estava en no haver posat les cometes és a dir escriure, tal com has indicat, MODULES_LOADED_ON_BOOT="fuse"

Esteve