Arenys Linka't [1]

_NEWS_POSTEDBYANDON

arenys linkat El 29 de gener de 2009, l'Equip del projecte Linkat es va traslladar a Arenys de Mar. Una jornada organitzada per Arenys.org [2] i que va permetre el contacte amb els diferents centres educatius públics i conèixer de més a prop el projecte Arenys Linka't.


Podeu llegir la reproducció de l'article [3] aparegut a la web d'Arenys.cat [4] i que ens serveix per continuar il·lustarnt bones pràctiques relacionades amb la Linkat i que s'estan realitzant per tot Catalunya.


Aquí podeu veure una informació sencera del projecte Arenys Linka't [5].

Enllaços
  1. http://linkat.xtec.cat/portal/index.php?module=news&func=display&sid=9
  2. http://arenys.org/
  3. http://linkat.xtec.cat/portal//portal/index.php?module=P%E0gines&func=display&pageid=2
  4. http://arenys.cat/
  5. http://linkat.xtec.cat/portal//portal/file.php?file=arxius/projecte_arenys_linkat.pdf