Scripts suport Projecte 1x1 [1]

_NEWS_POSTEDBYANDON

Linkat 1x1 scripts


Aquests scripts estan pensats per als/les coordinadors/es d'informàtica del centre educatiu com a eines que permeten agilitzar el manteniment de les imatges del Netbook Toshiba NB200.


Els scripts 1x1 es troben a la URL:http://download-linkat.xtec.cat/d83/1x1_scripts/ [2]


Trobarem l'arxiu comprimit:  1x1_scripts.tar.gz. Quan el descomprimim tindrem els següents directoris:


icona arxius gz  Actualitza_imatge

  Actualitza_menu

  Copia_imatge

  MBR_Toshiba_NB200

  Particio_Restaura_on_off


Continuar llegint l'article [3]

EnllaƧos
  1. http://linkat.xtec.cat/portal/index.php?module=news&func=display&sid=75
  2. http://download-linkat.xtec.cat/d83/1x1_scripts/
  3. http://linkat.xtec.cat/portal/index.php?module=Not%EDcies&func=display&sid=75