10 raons per a l'ús del programari de codi obert en l'educació. [1]

_NEWS_POSTEDBYANDON
Escuela 2.0 _ Luz VerdeEl CENATIC [2] (Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las TIC basadas en fuentes abiertas) continua la seva campanya per mostrar els avantatges del programari de codi obert a les Comunitats Autònomes que han de decidir sobre la dotació tecnològica en el marc del programa Escuela 2.0.


Després d'haver analitzat de manera exhaustiva les raons de caràcter educatiu, tècnic i social, el centre acaba de fer públic un decàleg anomenat  "10 razones para elegir software de fuentes abiertas en la educación", que pretén ser un conjunt d'elements a tenir en compte per part d'aquells que han de decidir sobre la dotació tecnològica dels instituts i escoles a Espanya.


Aquí tenim el decàleg:


1.    Facilita que els alumnes disposin a casa seva de les mateixes eines educatives que utilitzen en el seu centre educatiu, i de forma 100% legal.

2.    Garanteix la seguretat. Dificulta els atacs externs i la incidència dels virus.

3.    Permet estalviar costos en la implantació, el manteniment i la gestió dels centres educatius.

4.    Permet ensenyar amb eines adaptades a la realitat de l'alumnat.

5.    Crea una Comunitat de Coneixement Compartit.

6.    Afavoreix en la persona la llibertat d'elecció tecnològica.

7.    Evoluciona ràpidament i permet una eficaç solució dels problemes.

8.    Una solució madura, amb experiències d'èxit en l'entorn educatiu espanyol.

9.    Potencia la innovació de productes i serveis a través d'empreses locals.

10. Contribueix a formar persones lliures, independents, crítiques i autònomes.


En definitiva, el Programari de Codi Obert (open source) és un model educatiu en si mateix; lliure, democràtic, sostenible i tecnològicament competitiu, i l'opció ideal per a l'ús de la tecnologia a l'aula.


Podeu accedir al document sencer [3].

Enllaços
  1. http://linkat.xtec.cat/portal/index.php?module=news&func=display&sid=62
  2. http://www.cenatic.es/
  3. http://web.cenatic.es/web/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=4%3A&download=15%3A&Itemid=20&lang=es