Estudi de la Unió Europea sobre l'impacte del codi obert [1]

_NEWS_POSTEDBYANDON

Un estudi de l'any 2021 de la Comissió Europea ha posat de manifest que el programari de codi obert [2] (Open Source) permet estalviar a la Unió Europea més de 95.000 milions d'euros cada any. L'informe evidencia també que els ciutadans europeus no sempre són conscients dels beneficis econòmics de l'Open Source.

Podeu accedir a l'informe a través d'aquest enllaç [3].

Enllaços
  1. http://linkat.xtec.cat/portal/index.php?module=news&func=display&sid=263
  2. http://linkat.xtec.cat/portal/https://ca.wikipedia.org/wiki/Codi_obert
  3. http://linkat.xtec.cat/portal/https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/study-about-impact-open-source-software-and-hardware-technological-independence-competitiveness-and