Laboratori virtual micropython [1]

_NEWS_POSTEDBYANDON

Micropython-logo [2]

El laboratori virtual micropython [3] és una eina desenvolupada a l’INS Príncep de Viana [4] per una part del professorat i de l’alumnat del pràcticum del màster d'educació secundària que han impartit classes en aquest centre. Va sorgir com a resposta al confinament COVID al curs 2019-20 per substituir el laboratori real. La versió original del laboratori virtual micropython requeria l’ús d’un servidor web extern, amb la complexitat tècnica i la despesa econòmica que suposa tenir-lo en funcionament.


Aquesta versió que us presentem ara, molt millorada i integrada a la Linkat, no necessita cap servidor extern i es pot utilitzar com a complement al laboratori real o bé  substituir-lo. El laboratori virtual micropython s’incorporarà al perfil de tecnologia i robòtica [5] de la Linkat.


El laboratori virtual micropython té com a objectiu desenvolupar les competències de programació a 3r d'ESO. Amb aquest laboratori es pot simular l'execució de programes micropython a l'ecosistema real D1 mini [6]


Actualment, el laboratori virtual micropython permet simular els mòduls següents:


· Sensor de temperatura i humitat

· Brunzidor

· Pantalla OLED

· Polsador

· 7 LEDs RGB


Per a més informació podeu consultar la web del projecte [7].

Enllaços
  1. http://linkat.xtec.cat/portal/index.php?module=news&func=display&sid=256
  2. http://linkat.xtec.cat/portal/https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Micropython-logo.svg
  3. http://www.jorts.net/linkat/micropython-virtual/static/docs/
  4. http://iepegasoviana.cat/
  5. http://linkat.xtec.cat/portal//portal_linkat/wikilinkat/index.php/Perfil_tecnologia_i_rob%C3%B2tica
  6. http://linkat.xtec.cat/portal/https://www.wemos.cc/en/latest/d1/d1_mini.html
  7. http://www.jorts.net/linkat/micropython-virtual/static/docs/