Actualització del perfil de ràdio Linkat 18.04 [1]

_NEWS_POSTEDBYANDON


S'ha alliberat una actualització del perfil de ràdio per a la Linkat 18.04. El perfil de ràdio té com a objectiu impulsar la radiodifusió en l’àmbit escolar. Entre les novetats que incorpora aquesta actualització, destaquem la incorporació del servidor Owncast [2]. Es tracta d'un servidor de vídeo en temps real que fa servir el protocol RTMP [3], compatible amb eines de transmissió en directe com ara el programari OBS [4]. Per a més informació sobre aquesta actualització, podeu consultar aquest enllaç [5].

Enllaços
  1. http://linkat.xtec.cat/portal/index.php?module=news&func=display&sid=252
  2. http://linkat.xtec.cat/portal/https://owncast.online/
  3. http://linkat.xtec.cat/portal/https://en.wikipedia.org/wiki/Real-Time_Messaging_Protocol
  4. http://linkat.xtec.cat/portal/https://obsproject.com/
  5. http://linkat.xtec.cat/portal/https://docs.google.com/presentation/d/1gSeevwFU5AeueqjEGISnbISKfDcAJ8UOQFJ18XBniQY/present